ČEZ Akademie, tak se šetří energie

Sledujte populárně naučná videa o úsporách a novinkách ze světa energetiky a moderních technologií. Jak dostat výdaje pod kontrolu, zjistíte i v našich článcích a na roadshow.

ČEZ úsporný dům

  • Udělejte svůj dům úsporný díky moderním technologiím.
  • Zapojte se do akce ČEZ úsporný dům a můžete získat instalaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla a nezaplatíte za to ani korunu.

 

To mě zajímá

 

Dostávejte upozornění na nové díly, články a akce rovnou do svého e-mailu

Roadshow

  • Přemýšlíte, jak snížit svou spotřebu energií, aby vám chodili menší účty?
  • Chcete uvažovaná opatření probrat osobně s odborníkem na energie?
  • Zvažujete pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla a chtěli byste využít i dotaci?

Tak to je naše roadshow přímo pro vás. Koukněte se, kdy a kde se s námi můžete potkat.

Více informací

 

Odpovídáme na vaše dotazy

Poslali jste nám spoustu užitečných a zajímavých dotazů. Tady na ně najdete odpovědi od odborníků.

Obecně bez znalosti konkrétního objektu návratnost sdělit nelze. Žádné dva domy nejsou stejné. I kdyby se jednalo o stejný projekt, bude se lišit umístěním na pozemku, osluněním, natočením ke světovým stranám, exponovaností svojí polohy (na kopci, v závětří, nadmořská výška atd.). Doporučujeme následující postup: Vyhledat energetického specialistu a nechat zpracovat energetické posouzení domu a návrhy zlepšujících opatření. Teprve na základě konkrétní analýzy je možné stanovit postup prací společně s výpočtem nákladů a návratnosti tak, aby opatření dávala smysl v posloupnosti, vzájemně se synergicky podporovala a vynaložené investice byly efektivní. Návratnost se totiž výrazně odvíjí i od výchozího stavu. Trochu neintuitivní ale logické je, že čím více energeticky náročný je výchozí stav nemovitosti, tím rychlejší návratnosti dosáhnete. Návratnost bude také ovlivněna přesnou cenou za dílo (materiál a práce), za které Vám jej firma dodá, tedy je třeba nechat zpracovat i konkrétní cenovou nabídku, ceny stavebních firem se mohou velice lišit.

Uvažujete správně. Nejprve je dobré se obrátit na energetického specialistu. Je to odborný stavební projektant nezávislý na stavební firmě, který komplexně zhodnotí stav vašeho domu, zjistí výchozí podmínky a posoudí stavební a tepelně-technický stav konstrukcí. Poté navrhne společně s vámi a dle vašich finančních možnosti jednotlivé konstrukce a investice tak, aby jejich posloupnost dávala smysl a vzájemně se podporovala, zároveň aby na ně bylo možno čerpat dotace. Zároveň vám vypočítá návratnost vašich investic. Někteří projektanti i zprostředkují technický dozor. Bezplatné poradenství o úsporách zajišťuje i MPO, kontakty a informace na stránkách.

V odpovědi budeme uvažovat rodinný dům, protože řešení bytu musíte koordinovat se správcem domu (společenstvem vlastníků jednotek nebo bytové družstvo). Přesné vyjádření úspor a efektivitu opatření však nelze takto obecně stanovit, jelikož návratnosti a míra úspory se počítá pro každý objekt zvlášť, nikdy nejsou dva domy stejné. Obecně k vašim otázkám se pokusíme odpovědět: 1) Zateplení střechy má běžně velký význam, teplo zkrátka utíká vzhůru, rozhodně větší význam než zateplení podlah nad nevytápěnými prostory. Zda má větší či srovnatelný význam se zateplením stěn, záleží i na tvaru objektu (např. bungalov – tedy jednopodlažní rodinný dům má oproti stěnám velkou plochu stropů, jiný poměr stěny vs. střecha má vícepatrový rodinný dům atp.). 2) zateplovat konstrukce mezi obytnými podlažími má význam jen v případě, že v každé z nich topíte z nějakého důvodu po větší část topné sezóny na výrazně odlišnou teplotu a řešili byste přestup tepla mezi místnostmi. Jinak se běžně řeší celá tzv. tepelná obálka domu. 3) + 4) Materiálové řešení zateplení konstrukcí doporučujeme nechat na návrhu odborného projektanta protože bude záviset na více technických faktorech stávajícího objektu. Doporučujeme obrátit se na energetického specialistu, aby vám konkrétní opatření spočítal a doporučil technicky vhodné skladby a to ideálně tak, aby bylo možné využít některý z nabízených dotačních titulů. Ve specifických případech můžete separátně na zateplení střechy i zateplení podlahy využít dotaci Nová zelená úsporám light.

Je pravdou, že při zateplení kamenného domu se musí velmi obezřetně řešit problém pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu z bytu ven a nebo zase zvenku dovnitř. Neodborný postup zateplení může vést až k poškození omítek, domu. Zateplení těchto typů konstrukcí je závislé od míry vlhkosti, konkrétní konstrukce. Z toho pak vychází doporučení konkrétního typu tepelné izolace. V prvním kroku doporučujeme obrátit se na poradenská centra zdarma, zřizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, mají poradenská centra po celé republice, dokáží zkonzultovat přesně váš případ. Konzultační střediska a kontakty naleznete zde.

Nejprve doporučujeme podívat se na jiné možnosti, jak udělat dům úspornější. Zateplení stěn není jediný způsob jak ušetřit peníze. Než se do prací pustíte, doporučujeme oslovit energetického specialistu, který navrhne komplexní postup pro váš konkrétní dům a dokáže doporučit (a mnohdy i vyřídit) dotace na energetické úspory. Pokud máte například mokré zdivo, stará okna nebo střechu bez zateplení, může se ukázat investice do zateplení fasády jako značně neefektivní a mělo by jí předcházet mnoho jiných kroků. U starého domu, který tuším z vašeho dotazu, se možná naleznou i lepší způsoby úspory energie než je zateplení stěn (například efektivnější systém vytápění, zateplení střechy…). Všeobecně na běžné zdivo se dnes nevyplatí používat méně než 20 cm (v případě bílého polystyrenu) což je i podmínka dotace Nová zelená úsporám light. Pokud jsou kamenné a zděné stěny silné, je to spíše problém než výhoda. Přidáním izolantu získáte až metr silné stěny, jaký dopad to bude mít třeba na denní světlo v místnostech? Problémy mohou vzniknout i z důvodů kondenzace vodních par v konstrukci. To již ale zabíháme do technických specifik, která musí posoudit a vysvětlit projektant pro konkrétní objekt. Odborný návrh energetického specialisty - projektanta není dobré podcenit, může ušetřit velké množství peněz i starostí do budoucna. Doporučujeme obrátit se na poradenská střediska EKIS.

Zateplení 6 cm silným polystyrenem na smíšeném zdivu bude, jak správně tušíte, asi nedostratečné. Na všechny další otázky však nelze odpovědět bez bližší znalosti konkrétního objektu. Pro každý dům je nutný individuální návrh. Bez znalosti současného stavu nelze spočítat návratnosti úsporných opatření a pořízení technických zařízení pro objekt (tepelné čeradlo a další). Obecně však platí, že nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nepotřebujete, tedy většinou je lepší kvalitně zateplit. Není to však jen o zateplení stěn, ale i dalších konstrukcí tzv. tepelné obálky budovy (do které spadají vstupní dveře, podlahy, okna, střecha…). Doporučujeme obrátit se na energetického specialistu. Začít můžete skrze službu Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje konzultace u energetických specialistů zdarma. Více informací naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS Správný posudek určí i další věci, jako je typ tepelného izolantu, zda bude nutné současný izolant sundávat nebo půjde využit systém „zateplení na zateplení“ atp.

Chválíme Váš koncepční přístup a úvahy o zapojení odbných posudků, má to smysl. Doporučujeme obrátit se na energetického specialistu. Začít můžete skrze službu Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje konzultace u energetických specialistů ZDARMA. Více informací naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Pro odpověď půjdeme do fyziky. Tepelně-izolační schopnosti jakékoli vrstvy obálky budovy jsou zjednodušeně řečeno odvislé od dvou fyzikálních veličin – tloušťka vrstvy (d) a součinitele teplné vodivosti daného materiálu (λ). Základní vzorec pro tepelný odpor pak zní R = d/λ. (počítáno na 1m2). Tedy čím širší vrstva materiálu a čím nižší součinitel λ, tím lepší je tepelný odpor a vrstva tedy lépe izoluje. Pro porovnání uvádíme zjedodušený výpočet na běžný tepelný izolant, fasádní polystyren tl. 20 cm: R = 0,2/0,04 = 5 m2K/W. Jakákoli barva, nátěr, bude mít tloušťku v hodnotách nepatrných zlomků milimetrů. To jakýkoli nátěr degraduje ve schopnostech účinně tepelně izolovat, musel by mít schopnosti hodné vesmírných technologií o čemž se nás bohužel některé reklamy snaží přesvědčit. Před takovými reklamami varujeme. Natírání stěn z exteriérové strany (poptáváte fasádní nátěr) může zároveň negativně ovlivnit prostup a kondenzaci vodních par v konstrukci. Existují různé typy seriózních fasádních nano nátěrů, ale ty se využívají především jako ochrana fasády před růstem řas, vandalismem atp. a s energetikou domu nemají nic společného. Jakoukoli aplikaci zkonzultuje s nezávislým stavebním projektantem. Pozn.: Pro běžné výpočty a udávání vlastností stavebních materiálů naleznete obrácenou hodnotu R, značený jako součinitel prostupu tepla U (U= 1/R) - u něj tedy platí, že čím nižší je hodnota U, tím lépe vrstva izoluje.

Na tuto otázku bohužel nelze jednodznačně odpovědět bez znalosti konkrétního domu, bude záležet na jeho tvaru, umístění vůči terénu, velikost a počet okenních a dveřních otvorů atp. Cenu zateplení nejlépe zjistíte pokud si zadáte shodnou poptávku u více stavebních firem. Nicméně před jakýmikoli kroky doporučjeme konzultaci s energetickým specialistou. Díky jeho návrhu zajistíte, že nejen zateplení ale i další investice směřující k úsporám energií budou efektivně vynaložené. Může se například ukázat, že před zateplením je nutné upravit přesahy střechy, zajistit opravu izolací proti zemní vlhkosti, výměnu oken nebo bude efektivnější v prvním kroku nezateplovat stěny ale zateplit střechu/půdu. S tím vším poradí energetický specialista, bezplatnou konzultaci můžete získat díky službě Ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací o bezplatném energetickém poradenství získáte zde

Chválíme za myšlenku obrátit se na odborníka pro návrh koncepčního řešení invstic a úspor. Doporučujeme obrátit se na energetického specialistu. Začít můžete konzultací skrze službu Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje konzultace u energetických specialistů zdarma. Více informací naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.

Dovolte polemizovat s pojmem "levně". Pokud vás zajímá nejlevnější řešení ve smyslu pořizovacích nákladů bez daších souvislostí, potom odpověď nemáme. Nelze radit dávat malou tlouštku tepelné izolace nebo izolace pochybných kvalit nebo nevhodných materiálů pro danou aplikaci byť jejich cena je nízká. Takové řešení je sice na pořízení levné, ale může přinést více problémů než užitku. Lepší je uvažovat ve smyslu slova "výhodně". Tedy investici porovnávat s jejím přínosem – návratností a vhodností pro danou konstrukci a účel. Nejděte po nejnižší pořizovací ceně, jděte po řešení, která budou dávat dlouhodobější smysl. Doporučujeme konzultaci s energetickým specialistou, díky programu MPO se službami zdarma. https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS Výhodnost nebo návratnost na tomto místě nelze poradit, protože ta se vypočítává pro každý objekt zvlášť. Můžeme se zde i pro ostatní tazatele mírně vzdělat v oblasti, na kterou se ptáte. Obecně zateplit strop či střechu je dobrá volba, protože teplý vzduch stoupá vzhůru a střechou nebo nezateplenou půdou může mít dům vysoké tepelné ztráty a zateplení stropů nebo podlahy nevytápěné půdy nebývá tak nákladné a složité (dle typu konstrukce) jako zateplení fasády, proto chválíme vaši uvahu. Ale konkrétní návrh je složitější. Přesná tloušťka tepelné izolace i její materiál a aplikace se odvíjí od vlastností konstrukce. Odborník posuzuje celé souvrství, nikoli jen typ a tloušťku izolace. A to především s ohledem na dvě věci: součinitel prostupu tepla (tedy jak kvalitně celá skladba tepelně izoluje), neméně důležitý je i výpočet kondenzace vodních par v konstrukci (tedy jak se vodní páry z interiéru dostávají do konstrukce, zda mají volný průchod konstrukcí, kdy a kde případně kondenzují). Zde nehraje roli jen iziolace, ale i vrstvy pod ní (různé paro-brzdy nebo paro-zábrany) i nad ní - zakrytí izolace dalšími vrstvami (například souvrstvím střechy, odvětrávané mezery, prostory atd.). Zvláště, pokud je nosná konstrukce stropu/střechy dřevěná, bude nutné vyloučit kondenzaci úplně, aby v budoucnu nedošlo k problémům s hnilobou a plísní dřevěných konstrukcí. Konstrukce, kterou zateplujete, bude mít i vliv na vznik tepelných mostů, které je potřeba návrhem eliminovat (například při zateplení pouze mezi stropní trámy jsou tepelným mostem právě tyto trámy a je na posouzení odborníka, zda tyto detaily mohou být problematické). Další kritérium pro výběr izolace bude způsob montáže do dané konstrukce. Například na izolování členitých prostorů vazníkových střech se nehodí tuhé deskové materiály, protože prakticky nelze dělat přesné přířezy bez nežádoucích spar a vhodnější pak jsou různé typy foukaných izolací, měkkých pásů izolací kamenné vlny atp. Oproti tomu pokud stropy neobsahují žádnou dutinu či podhled kam by šla foukaná izolace umístit, budou deskové materiály, které se kotví ke stropu lepším řešením. Kriérium související s realizací je i náročnost aplikace, jiné typy izolací budete zvažovat, pokud požadujete krátkou dobu výstavby od stavební firmy, jinou, pokud si chcete dělat zateplení svépomocí. Při zateplení svépomocí můžete jistě nějaké finance ušetřit za práci stavební firmy, ale pozor na správnost celého návrhu i provedení a doporučujeme alespoň konzultace se stavebním projektantem a realizaci s odborným dozorem. Při realizaci stavební firmou je pak na místě nechat si zpracovat více cenových nabídek a také si nechat zkontrolovat práci firmy stavebním dozorem. Pokud vám chybí finance na zateplení stropů/střechy a spadáte do vybraných znevýhodněných skupin obyvatel můžete na dílčí zateplení stropu/střechy využít dotační program Nová zelená úsporám light. Peníze v tomto programu dostanete i předem. Více informací o tomto dotačním programu na dílčí úsporná opatření naleznete zde.

Přesný výpočet návratnosti a efektu jednotlivých opatření nelze obecně stanovit. Pro určení přesného čísla je nutné budovu posoudit průkazem energetické náročnosti budovy. Následně lze vyčíslit efektivitu, tedy návratnost dílčích investic. Teplo stoupá vzhůru, střecha je významnou součástí tepelné obálky budovy. Obecně lze říci, že pokud plocha střechy má významný podíl na obálce budovy, bude mít i výzmnaný podíl na snížení měrných ztrát. Z této měrné ztráty, lze pak vyčíslit skutečné přínosy a konečnou efektivitu investice. Pokud však žádáte radu, zda konkrétně vaši střechu se vyplatí zateplit a jakým způsobem, doporučujeme obrátit se na energetického specialistu. Konzultace zdarma můžete využít v rámci programu EKIS.

Ano, u památkově chráněných objektů je zateplení z vnější strany často problematické povolit a využívá se zateplení vnitřní. Odpověď začneme spíše koncepčně, protože předpokládáme, že dotaz nesměřuje na samotné zateplení, ale na úspory energií jako takové. V první řadě doporučujeme oslovit energetického specialistu. Díky poradenství EKIS můžete mít konzultace zdarma: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS S tímto specialistou se podíváte, zda neexistuje ve vašem případě efektivnější cesta k úsporám (např. pomocí zateplení střechy/nevytápěné půdy, výměnou či renovací oken, výměny zdroje vytápění atp.) Pokud bude pořeba zateplovat stěny, je to možné provést i z vnitřní strany. Vnitřní zateplení je ale akce extrémně citlivá na chyby v návrhu i provedení. Doporučujeme potom ohlídat celou realizaci nezávislým stavebním dozorem od projektu až po předání díla. V principu má vnitřní zateplení několik problémů a specifik oproti zateplení vnějšímu. Celá akce je dražší než zateplení vnější. Uberete si obytný prostor v bytě (proto se využívají materiály s řádově lepšími izolačními vlastnostmi než např. běžný polystyren – PIR pěny, fenolické pěny, vakuové či aerogelové izolace abyste neměli tak velkou tloušťku izolantu, tyto materiály jsou ale dražší než běžně užívané fasádní tepelné izolace). Musíte řešit problematiku prostupu a kondenzace vodních par skrze celou konstrukci a to včetně někdy problematických detailů (projekt musí zajistit, aby nedocházelo za tepelnou izolací ke kondenzaci a rozvoji plísní, aby bylo řešení správné nejen v ploše ale například u parapetů, ve spojích stěn atd.) Dalším problémem bude využitelnost zateplené stěny pro umístění poliček, obrazů atd. Řeší se to obvykle předstěnou, která však znamená další zmenšení plochy bytu. Rozhodně nedoporučujeme pokoušet se o zateplení z vnitřní strany svépomocí nebo sice s firmou ale bez technického dozoru.

I s takovým detailem dokáží poradit energetičtí specialisté v rámci programu EKIS, nebojte se na ně obrátit, konzultace jsou díky programu MPO zdarma: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS. Obecně bez znalosti situace lze pouze dát obecné rady. Předpokládáme, že se jedná o rodinný dům (nikoli bytový dům) a zateplení stěny na schodišti nebude mít vliv na požární únikove cesty a nebude vyžadovat schválení SVJ nebo družstva jako zásah do společných prostor. V prvé řadě je potřeba zkontrolovat technický stav stěny, především s ohledem na vlhkost. Pokud projektant shledá vše v pořádku, bude navrhovat s přihlédnutím k omezenému prostoru zateplení nějakým materiálem s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Bude tedy dražší ale nebude potřeba tak silná vrstva. Nabízí se zřejmě fenolická pěna nebo nějaký typ PUR/PIR izolací. Doporučujeme však neřešit takovou situaci svépomocí a bez odborného návrhu. Tloušťka tepelné izolace se neposuzuje jen s ohledem na prostup tepla ale i na prostup vodních par a kondenzaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor koupelny, kde lze předpokládat častější zvýšenou realivní vlhkost, je opatrnost na místě.

Děkujeme za uznání. Dobrý den, ano zateplení obálky budovy je zpravidla zásadním krokem pro úspory v bytovém domě. Ohledně jednání a provedení vašeho SVJ celým procesem doporučujeme oslovit koordinátora, který pro vás zajistí výběrové řízení na projekt, realizační firmu, dotační tituly. Může být hodně nápomocný právě i v jednání na schůzích SVJ a jako nezávislá osoba vysvětlit výhody a upozornit na úskalí celé akce. Zateplení bytového domu jsme probírali v díle č. 3.

Ke zjištění návratnosti fotovoltaiky je potřeba znát mnoho údajů. Namátkou pořizovací cenu fotovoltaiky, její výkon a nastavení (roli hraje třeba i typ střídače), spotřebu domu a její charakter, cenu elektřiny v daném odběrném místě a mnoho dalších. Bližší informace naleznete zde. Životnost panelů se počítá jako doba, kdy jejich výkon poklesně pod 80 %. Tato doba je u dnešních panelů okolo 30 let. Panely pak budou elektřinu vyrábět ještě mnoho desetiletí, jen budou mít nižší výkon.
Životnost panelů se počítá jako doba, kdy jejich výkon poklesně pod 80 %. Tato doba je u dnešních panelů okolo 30 let. Panely pak budou elektřinu vyrábět ještě mnoho desetiletí, jen budou mít nižší výkon.
Správně umístěná a připojená domácí baterie se sama od sebe vznítí málokdy, lze ji tedy považovat za bezpečné zařízení a umístit ji do domu. Zvláštní protipožární úprava není nutná. Je-li ale baterie vystavena požáru zvenčí, hoří velmi prudce a uvolňují se z ní nebezpečné plyny. Proto není dobré ji umísťovat do obytných prostor, ale třeba do technické místnosti, nebo alespoň do chodby. Baterii zároveň neprospívají teploty nad 35 °C ani mráz, oba extrémy snižují její výkon nebo životnost. Proto není dobré ji umisťovat třeba na půdu nebo do promrzající garáže.
Vyhledávat firmy můžete například přes stránky Solární asociace. Upozorňujeme však, že konkrétní výběr i ohlídání smlouvy o dílo a kvality díla je čistě na Vaší zodpovědnosti. Pokud problematice nerozumíte, doporučujeme sehnat si konzultaci právníka ohledně sestavení smlouvy o dílo a nezávislý technický dozor při realizaci. Blíže zde.
Obecně bez znalosti konkrétního objektu návratnost sdělit nelze. Žádné dva domy nejsou stejné. I kdyby se jednalo o stejný projekt, bude se lišit umístěním na pozemku, osluněním, natočením ke světovým stranám, exponovaností svojí polohy (na kopci, v závětří, nadmořská výška atd.). Doporučujeme následující postup: Vyhledat energetického specialistu a nechat zpracovat energetické posouzení domu a návrhy zlepšujících opatření. Teprve na základě konkrétní analýzy je možné stanovit postup prací společně s výpočtem nákladů a návratnosti tak, aby opatření dávala smysl v posloupnosti, vzájemně se synergicky podporovala a vynaložené investice byly efektivní. Návratnost se totiž výrazně odvíjí i od výchozího stavu. Trochu neintuitivní ale logické je, že čím více energeticky náročný je výchozí stav nemovitosti, tím rychlejší návratnosti dosáhnete. Návratnost bude také ovlivněna přesnou cenou za dílo (materiál a práce), za které Vám jej firma dodá, tedy je třeba nechat zpracovat i konkrétní cenovou nabídku, ceny stavebních firem se mohou velice lišit.
Dotaci lze získat snadno z programu Nová zelená úsporám a je velmi významná - až 200 000 Kč. Větší fotovoltaika s baterií (10 kWp + 10 kWh) tak vyjde s dotací 300 000–400 000 Kč, bez dotace zhruba na 500 000–600 000 Kč. Dotaci lze dále zvýšit kombinaci s dalšími opatřeními, například s výměnou zdroje tepla, se zateplením nebo instalací nabíječky elektromobilu. Blíže zde.

Pro fotovoltaiku (FVE) je podstatná orientace střechy vůči světovým stranám, velikost střechy, její sklon a stínění (kopce, stromy, komín, hromosvod…). Nadmořská výška není tak zásadní. Každé, i malé zastínění, snižuje výrobu fotovoltaiky. Hrubý odhad výroby na své střeše můžete zjistit v programu PV GIS (anglicky). Základní informace k fotovoltaice najdete zde či zde.

Kombinace tepelné čerpadlo (TČ) a kotel na dřevo je určitě možná. Napojení kotle by však měl provést odborník se znalostmi problematiky jak TČ, tak kotlů na dřevo, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění činnosti TČ. To je otázka správného proudění otopné vody, ověření objemu expanzní nádoby, pravděpodobně i doplnění účinné filtrace otopné vody vstupující do TČ atd.

Ekonomickou rozvahu je nutné provést podle detailních informací na Vašem domě, pořizovacích cen, které Vás to vše bude stát a pak znalosti, jak využíváte elektrické spotřebiče. Obecně, pokud využijete kotel v zimě, kdy už třeba TČ nemá potřebný výkon a ten je proto z větší části doplněn nebo zcela nahrazen elektrickým kotlem v tepelném čerpadle, pak teplo ze dřeva bude samozřejmě levnější než teplo z elektřiny. Podle toho, v jaké oblasti z hlediska teplot venkovního vzduchu se nacházíte, se bude odvíjet možnost část elektřiny z FVE využít pro vytápění, v případě dostatečného výkonu FVE i pro pohon TČ. Obecně ale nepůjde o většinový provoz, spíše okrajově. FVE nejvíce využijete pro ostatní domácí elektrické spotřebiče. Zajímavé je její využití, ať již přímo, nebo prostřednictvím TČ pro přípravu teplé vody, neboť ta probíhá celoročně.

Záleží, jak mnoho chcete či můžete investovat. Za prvé doporučuji prověřit všechny možnosti zateplení domu nebo i jen posílení tepelných izolací. Z hlediska vytápění bude významnější přechod na tepelné čerpadlo (TČ), než na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Předpokládám, že při vytápění kotlem nepotřebujete pro radiátory teplotu vyšší než cca 60 °C v největších zimách -15 °C, či i více. Vzájemný soulad vaší soustavy s elektrokotlem a soustavy po záměně kotle za TČ by měl posoudit odborník, neboť TČ je přece jen něco jiného než kotel a TČ vyžaduje jiné provozní podmínky. Jinak hrozí zklamání z malých úspor.

Předpokládám, že přechod na TČ byste realizovali s dotací z Nové zelené úsporám (NZÚ) a pak by mohlo být výhodné souběžně instalovat i FVE. FVE by vám pak významně pomohla s přípravou teplé vody a lze ji využít i pro pokrytí potřeby ostatních elektrických spotřebičů. Konkrétní bilanci i případnou ekonomickou výhodnost – nevýhodnost však nelze obecně stanovit, to musí provést odborník po analýze současného stavu a stavu po realizaci úspor.

V principu to možné je, ale bude potřeba souhlasu orgánu státní památkové péče. Stejně jako u každého stavebního zásahu v památkově chráněných oblastech bude záležet na posouzení konkrétní situace, umístění panelů, jejich pohledovou exponovanost, nutné zásahy do budovy např. kvůli únosnosti střechy atp., rozdílné podmínky panují v zónách, rezervacích nebo ochranných pásmech památek atp. Při úvahách o instalaci je proto potřeba začít jednat na stavebním úřadě a místně příslušném pracovišti orgánu památkové péče, Národního památkového ústavu. Kontakty na pracoviště NPÚ naleznete zde .

Provoz moderní systémové fotovoltaické elektrárny je bezúdržbový, probíhá automaticky a nevyžaduje po úvodním nastavení žádné zásahy uživatele. Některé systémy je možné dálkově kontrolovat (přes internet) a zjistit tak blížící se závadu. Tuto službu nabízejí některé instalační firmy. Správně nastavená elektrárna tak zvládne bez problémů fungovat i v nepřítomnosti obyvatel domu. Druhou možností je v delší době nepřítomnosti celou elektrárnu vypnout, pak je to úplně bez starostí.

Oba systémy mají své výhody a nevýhody, více výhod je ale na straně fotovoltaiky. Hlavní předností je jednoduchost systému – fotovoltaický ohřev nepracuje s kapalinou, nemusíte tak řešit netěsnosti potrubí, čerpadla, přehřívání a další věci. Je ale potřeba větší plocha panelů. V odpovědi je uvažováno o běžném rodinném domě, kde není nadstandardní potřeba teplé vody.

Fotovoltaika by vám u tepelného čerpadla pomohla zejména s ohřevem vody, tu byste měli téměř celý rok zdarma. Tím spíš, pokud ve Vaší otopné soustavě zůstaly velké akumulační nádrže, kam by se mohly ukládat přebytky elektřiny v letních dnech. A jestli vaše tepelné čerpadlo umí i chladit, pokryje vám fotovoltaika zdarma i letní chlazení.

Pokud jde o vytápění, fotovoltaika zvládne pomoci v tzv. přechodném období na podzim a na jaře, kdy bývá relativně chladno, ale zároveň dostatečně svítí slunce – říjen, duben. Během samotné zimy je ale výroba fotovoltaiky ve srovnání se zbytkem roku zanedbatelná a s vytápěním moc nepomůže. Přes zimu tedy fotovoltaika nějakou úsporu také přinese, ale pořizovat ji kvůli samotnému vytápění se určitě nevyplatí. Přibližnou výrobu fotovoltaiky po měsících naleznete zde .

Je to možné, ale taková instalace bude složitější na vyladění a nastavení. Různé části střechy si během dne stíní a tyto stíny je potřeba správně ošetřit, aby dramaticky nesnižovaly výkon celé elektrárny. Zcela jistě bude nutné rozdělit střechu na více nezávislých stringů („okruhů fotovoltaiky“) a případně využít i tzv. výkonové optimizéry. Dobrá instalační firma si bude vědět rady. Rozhodně je potřeba navrhnout instalaci na míru (tedy ne výhodné „balíčky“, co nabízí některé firmy) a je třeba počítat s vyšší cenou.

Takto velká fotovoltaika (je-li správně nainstalovaná a nastavená) za rok vyrobí přibližně 7,5 megawatthodiny. To je zároveň maximální možná úspora, kterou lze díky fotovoltaice získat. Přesná úspora závisí na tom, kolik vyrobené elektřiny využijete a kolik vám ji uteče do sítě – typicky během dlouhých letních dní, kdy nejste doma a v domě tak není spotřeba.

Úspora nebude tak markantní, protože největší část vaší spotřeby tvoří vytápění a s tím vám fotovoltaika v zimě téměř nepomůže. Stejně tak spotřebiče máte hodně úsporné, takže nespotřebují mnoho energie. Jedinou významnější úsporu tak fotovoltaika přinese u teplé vody - tu budete mít skoro celý rok zdarma. Pokud k tomu nemáte zvlášní důvody, třeba nechcete zálohu pro případ výpadku elektřiny, je pořízení baterie ke zvážení. V měsících, kdy budete topit, což bývá od října do dubna – vám vytápění spolkne veškerou výrobu fotovoltaiky a baterie, nejdražší část systému, zůstane nevyužita. Pokud byste ji opravdu pořídil/a, odhaduji úsporu na 50 % vaší spotřeby, bez baterie (výrazně levnější systém s akumulací do teplé vody) zhruba 40 %. Pro vylepšení úspory doporučuji využít na trhu možností prodeje elektřiny (kdy za peníze utržené prodejem v létě nakoupíte energii v zimě) či ve Vašem například může být efektivní řešení Elekřina pro Soláry od společnosti ČEZ, kde si vyrobenou elektřinu v létě „odložíte“ za malý poplatek na zimu a dokážete tak v zimě vytápět s výrazně nižšími náklady (pouze za distribuční část ceny). Díky tomuto kroku bude vaše úspora výrazně vyšší.

Na větrnné elektrárny není v současné době vypsán žádný dotační titul.

Spotřebu teplé vody je možné měřit tak, že osadíte na potrubí vedoucí od zdroje teplé vody vodoměr. Podružné vodoměry si můžete instalovat ve svém domě kamkoli uznáte za vhodné, otázkou bude smysluplnost takového měření. Nejlepší je měřit to, co přesně platíte, tedy spotřebu energie (elektroměr, plynoměr) a spotřebu pitné vody (hlavní vodoměr). Spotřebu můžete sledovat samoodečtem a zapisovat si každý měsíc/týden. Doporučujeme ji pak i porovnat se sousedy či obyvateli podobných domů a porovntejte i rozdílné podmínky svého bydlení (např. počet obyvatel). Díky tomu získáte přibližnou představu, zda je vaše spotřeba vody nadměrná či nikoli a můžete se zamyslet, jak své chování přizpůsobit. Doplníte-li tepelné čerpadlo fotovoltaikou nebo solárním ohřevem, ano, snížíte tím spotřebu elektřiny v domě. Na druhou stranu je kombinace těchto zařízení velmi nákladná a solární technologie – ať už fotovoltaika nebo fototermický systém - vám pomohou snížit spotřebu hlavně od jara do podzimu. Tedy hlavně při ohřevu vody a při chlazení. Naopak v zimě, kdy má tepelné čerpadlo největší spotřebu, z fotovoltaiky nebo ze solárních kolektorů získáte nejméně energie. Tato kombinace tak dává smysl hlavně z hlediska soběstačnosti a ekologie než z pohledu rychlé návratnosti.

Virtuální baterie známá též pod pojmem net metering funguje tak, že množství elektřiny, kterou pošlete do sítě, se odečte z vašeho účtu za elektřinu. Virtuální baterie je tedy sleva na elektřinu, jejíž výše závisí na obejmu elektřiny, který jste do sítě poslali. Tato sleva se týká jen silové elektřiny. Související poplatky (distribuce, daň z elektřiny…) zaplatíte za všechnu elektřinu, kterou ze sítě odeberete – tedy i za tu, která je „zdarma“. Konkrétní podmínky se liší podle jednotlivých dodavatelů, kteří tuto službu nabízejí. Bližší informace zde.

V horských oblastech tepelná čerpadla spotřebují o něco více elektřiny a fotovoltaika jí naopak vyrobí o něco méně, než v nižších polohách. U fotovoltaiky není rozdíl tak velký, ale u tepelného čerpadla je dobré nechat instalační firmu posoudit, zda ve vaší lokalitě bude vyhovovat klasické tepelné čerpadlo vzduch voda, nebo zda raději zvolit tepelné čerpadlo se zemním kolektorem či vrtem.

Panely otočené na východ i na západ vyrobí srovnatelné množství elektřiny. Pokud si můžete vybrat jen jednu stranu, doporučuji zvážit, zda máte vyšší spotřebu dopoledne (např. příprava snídaně) nebo odpoledne (např. provoz klimatizace), aby vám s ní fotovoltaika pomohla. Ideální je přitom instalovat panely na více světových stran, tedy na východ i západ. Cena nebude o tolik vyšší, elektrárna vyrobí více elektřiny a dosáhnete lepšího využití výroby, máte-li největší spotřebu v domě ráno a večer.

Máte-li rodinný domek, obnáší fotovoltaika instalaci fotovoltaických panelů, střídače, akumulace, jejich zapojení a připojení do sítě. Všechno vám na klíč zařídí instalační firma. Cena takové elektrárny se nejčastěji pohybuje od 300 do 600 000 korun, přičemž lze využít dotaci až 200 000 z programu Nová zelená úsporám. Status invalidního důchodce na pořízení fotovoltaiky ani dotaci nemá žádný vliv. Bližší informace najdete zde.

Možnosti odběru zpětné energie jsou v podstatě dvě. Nejefektivnější je naše řešení EPS (Elektřina pro Soláry), případně výkup za spotovou cenu dle příslušného ceníku. Všechny potřebné informace o Elektřině pro soláry najdete zde. Pokud budeme mít o produkt zájem, zanechte kontakt a naši kolegové se vám ozvou a propočítají, jestli je pro vás vhodný. Kromě Elektřiny pro soláry můžete využít i výkup energie přímo od ČEZ. Ceník najdete tady: Výkup elektřiny_ceník. Pro více informací nám můžete napsat na adresu vyrobny@cez.cz.

Na českých i čínských eshopech je dostupná řada modelů, které lze využít na rodinném domě. Výkon se obvykle pohybuje do 1 kilowattu. Jsou i české firmy, které vám takovou elektrárnu nainstalují. Nelze však na ně čerpat žádné dotace.

Doporučujeme obrátit se na poradenská střediska EKIS, kde dostanete díky programu od Ministerstva průmyslu a obchodu konzultace zdarma: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS případně přímo ohledně dotací naleznete informace zde, kde naleznete i sekci „časté dotazy“ kde lze hledat odpověď a nebo přímo kontakty na pracovníky poradenského servisu krajských pracovišť.

Fotovoltaika v kombinaci s klimatizací je ideální – na pohon klimatizace spotřebujete jen minimum elektřiny ze sítě. Přebytky můžete uložit do baterie, použít je na přípravu teplé vody nebo je poslat do sítě. Tyto přístupy lze kombinovat. Pokud jde o prodej přebytků do sítě, je třeba najít dodavatele, který vám za přebytečnou elektřinu nabídne nejvíc peněz/výhod. Přístup jednotlivých dodavatelů k přebytkům se velmi liší. Pokud srovnáme úsporu plynoucí z fotovoltaiky s úsporou plynoucí z výměny elektrokotle za tepelné čerpadlo, ušetří více tepelné čerpadlo. Samozřejmě za předpokladu, že je správně dimenzované a nastavené.

Ať už by panelů bylo 10, nebo 1000, samotné solární panely vám úplnou nezávislost nezajistí. Abyste měli elektřinu i v noci nebo v dobách nepříznivého počasí, potřebujete ještě baterie, střídač a správné nastavení celého systému. Adekvátní počet panelů, kapacitu baterií, výkon střídače a další parametry fotovoltaiky pro ostrovní provoz vaší domácnosti určuje mnoho parametrů. V první řadě je to vaše spotřeba, její charakter (časový průběh spotřeby, typy spotřebičů), druh vytápění domácnosti, lokalita domu, orientace střechy, stínění a další. Dále jsou to volitelné věci, jako zda jste ochotni využívat elektrocentrálu, nebo do jaké míry jste ochotni snížit svou spotřebu a přizpůsobit se okamžité dostupnosti elektřiny ze slunce. Počet solárních panelů pro ostrovní provoz je tedy pro každou domácnost individuální.

Jedná se o podmínku pro získání dotace Nová zelená úsporám.

Dobrý den, záleží i na tom, jak dále vypadají konstrukce, především zateplení podlahy na terénu, kde a jak je objekt podsklepen atp. Pokud je dům 20 a více let starý zateplené sokly nemáte, dům je cihlový a fasáda má zateplení 10 cm lze předpokládat, že zateplení nedosahuje dnešních optimálních parametrů a stejně tak lze předpokládat v oblasti podlah-soklu tepelný most, dále lze předpokládat i nevyhovující okna, pokud za posledních 20 let nebyla měněna. Proměnných zde bude hodně. Doporučujeme ještě před instalací fotovoltaiky a výměnou zdroje tepla kontaktovat nezávislého energetického specialistu, odborného stavebního projektanta, který vám dům komplexně posoudí a navrhne pro vás nejlepší a nejekonomičtější řešení, dokáže vypočítat dobu návratnosti investic. Může se třeba ukázat, že lepší než výměna zdroje tepla bude dodatečné navýšení zateplení fasády s vyloučením zmíněných tepelných mostů, zateplení stropů/střechy, výměna oken, osazení řízeného větrání atp. Těžko dát konkrétní radu bez znalosti situace. Energetický specialista vám navrhne i postup v jakém sledu opatření dělat. Oslovit specialistu důrazně doporučujeme a může se velmi vyplatit. Možná se nakonec ukáže, že některé investice mohou přinést větší úspory energií s rychlejší návratností než ty, které jste původně uvažoval. Každý dům je nutné posoudit individuálně a jako celek, zvolit koncepci a dle té postupovat. Specialista dokáže doporučit i vyřídit dotační tituly, díky kterým se čas návratnosti investic podstatně zkrátí. Konzultace energetických specialistů můžete získat zdarma skrze službu Ministerstva průmyslu a obchodu na webu: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.

Pokud elektřinou z fotovoltaiky budete například pouze ohřívat vodu v zásobníku a nebudete ji nijak spojovat s distribuční sítí, nepotřebujete souhlas.

Děkujeme za uznání. Bohužel z dotazu není zcela jasné, čeho se přesně týká, předpokládejme že fotovoltaiky. Neuvádíte ani, zda se jedná o rodinný, či bytový dům. Pokud objekt splňuje další parametry, jako je počet nadzemních i podzemních podlaží, je to pravděpodobně rodinný dům se třemi bytovými jednotkami. Předpokládáme, že má jednoho majitele, jak uvádíte, tedy i jeden hlavní elektroměr, jednoho plátce energií, a tedy bude fungovat i jako jedno odběrné místo s jedním dodavatelem elektrické energie. Směrem k distribuční síti tak nebude oproti běžnému rodinnému domu žádná změna. Neuvádíte, jakým způsobem se v současnosti rozúčtovávají náklady na elektřinu mezi byty, jak jsou v současnosti dělené elektrické okruhy v domě (zda má každý byt separátní) ani jak byste si představoval způsob nakládání s vyrobenou elektřinou v domě. Je zde tedy mnoho proměnných a konkrétní řešení si určitě nechte navrhnout od specializované firmy.

Životnost baterií se může pohybovat od 10 do 25 let, záleží na typu baterií, jejich velikosti a podmínkách provozu.

Dobrý den, doporučujeme kontaktovat servisního technika. Toto je tak konkrétní technický problém, že zde na něj bohužel není možné odpovědně reagovat.

Průběh ekvitermní křivky popisuje relativně složitý vzorec zahrnující i neceločíselný exponent závislý na konstrukci otopných ploch, radiátorů, podlahového vytápění atp. Ke studiu bych doporučil knihu Otopné plochy, autor Bašta, Jiří, případně její další přepracovaná vydání. Mohla by být k dostání v prodejně literatury ČVUT, Praha.

Základní poučení lze čerpat například z článků

Ekvitermní regulace – princip a využití v systémech regulace vytápění

Regulace v praxi I - topný okruh a podlahové vytápění

Inspirativní může být tento popis:

Nastavení topné křivky kondenzačního kotle Viessmann může zvládnout i laik

Po získání základních znalostí lze pracovat s pomůckou

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Obecně pro nastavení kotle platí, že je výhodné zvolit co největší teplotní spád (určuje výrobce), to je rozdíl mezi teplotou otopné vody vystupující z kotle a zpátečkou. Protože čím nižší teplota zpátečky, tím vyšší kondenzace a vyšší účinnost kotle. Toto se dá provést v řídicím systému kotle, pokud kotel obsahuje oběhové čerpadlo s řízením výkonu a v software má zpravidla přednastaveno na výběr několik možných pracovních charakteristik pro čerpadlo. Měl by to umět servisní technik kotle.

U ekvitermní křivky jsou pro vás důležité dva parametry, a to její „zakřivení“ a maximální teplota. „Zakřivení“ křivky se obvykle v regulátoru volí tím, že se nezvolí např. „radiátory, otopná tělesa“, ale zadá se pro vás „podlahové vytápění“. Co se týká maximální teploty, tu je třeba si v podstatě odladit až během provozu. „Zakřivená“ ekvitermní křivka (podle druhu otopných ploch) se nejčastěji posouvá regulátorem nahoru nebo dolů. V podstatě by měla být vhodně nastavena při největší venkovní zimě, v noci, kdy se v domácnosti nepřipravuje jídlo, je přítomné obvyklé množství lidí, neběží výkonnější elektrické spotřebiče atp., kdy jsou plně otevřeny všechny regulační armatury na jednotlivých okruzích podlahového vytápění a to tak, aby vám teplota doma vyhovovala.

Veškerá plynová zařízení a plynovody stejně jako spalinové cesty musí být při uvedení do provozu schváleny revizním technikem a kontrolovány oprávněnou osobou v pravidelných intervalech požadovaných dle právních předpisů a předpisem výrobce. Pokud je dodržována údržba, zařízení kontrolována a závěry kontrol respektovány majitelem, potom není důvod se plynových kotlů obávat. Havárie spojené s provozem plynových zařízení vycházejí ze zanedbání údržby a kontrol nebo neodborných zásahů ze strany provozovatele.

Dobrý den, těší nás váš zájem. Začneme odzadu. Původní Junkers Eurostar je atmosférický kotel, není kondenzačním kotlem. Moderní kondenzační kotle mají nižší spotřebu plynu díky využití tepla ze spalin. Pracují s nižší teplotou otopné vody, ale pokud jste vylepšili tepelnou obálku budovy, pak by i nižší teploty otopné vody mohly být při stávajících radiátorech dostačující (konkrétní návrh musí provést topenář). Neuvádíte, jak ohříváte vodu – tam se nabízí také velký potenciál úspor. Pokud ohříváte vodu v separátní „karmě“, ty mají také velkou spotřebu plynu, navíc další plynové zařízení znamená další náklady na pravidelnou kontrolu. U plynových zařízení si dovolujeme upozornit na důležitost vyřešení přívodu vzduchu (pokud je kotel atmosférický, tedy spaluje vzduch z místnosti a máte vyměněná okna za těsná, měl by případ odsouhlasit kontrolní technik s ohledem na bezpečnost provozu). Variantou, jak dále šetřit v bytě za energie a zároveň si vylepšit vnitřní prostředí (méně prachu v interiéru, kvalitní vzduch, úspora energie za vytápění), může být osazení řízeného větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, to bude zřejmě vyžadovat souhlas SVJ, jelikož je pravděpodobný zásah do fasády. V bytovém domě, který má již kvalitně vyřešenou obálku budovy, je možné zainvestovat do společné fotovoltaické elektrárny, to je však na rozhodnutí spoluvlastníků. Spotřebu energií pak lze v bytě snižovat volbou úsporných spotřebičů (především ledničky, popř.  mrazáku – tam je ve spotřebičích největší potenciál), dále volbou úsporných zdrojů světla (LED) atp. Pomoci mohou i kvalitní vchodové dveře do bytu nebo jejich utěsnění, aby teplo z bytu neutíkalo na chodbu. Samozřejmostí by mělo být alespoň 1× ročně seřídit okna, aby měla stále dokonalý přítlak a netáhlo jimi. S tím souvisí i správné využívání oken v zimě, větrání (pokud nebude osazeno řízené větrání) doporučujeme nárazové, několikrát denně na několik minut otevřít plně všechna okna, v zimě nevyužívejte ventilačky nebo mikroventilační polohy oken.

Je nám líto, ale na tomto místě nemůžeme doporučovat konkrétní značky ani recenzovat jednotlivé výrobky. Můžete se porozhlédnout po uživatelských recenzích na internetu, vyslechnout rady více instalatérů…

Konkrétní instalace a její vyregulování musí posoudit a provést servisní technik. Informujte se nejdříve například u topenáře, který vám chodí dělat pravidelné kontrolní prohlídky kotle, další informace můžete získat i u výrobce kotle. Z věcí, které budou potřeba, je mimo jiné zásadní místo pro osazení čidla venkovní teploty. To se musí propojit s kotlem a být na vhodném místě, kde nebude ovlivněno například slunečním zářením, výdechem digestoře atp.

V principu si jej můžete ponechat „viset na zdi“ jako skutečně záložní krizový zdroj, pokud tepelné čerpadlo zcela vypoví službu. Nedoporučujeme jej ale provozovat kombinovaně s tepelným čerpadlem, funkční sladění dvou zařízení v souběhu by bylo pravděpodobně zbytečně složité. Navíc téměř každé tepelné čerpadlo vzduch-voda má v sobě obsažen bivalentní zdroj – většinou malý elektrický kotel, který při velmi nízkých venkovních teplotách, kdy tepelné čerpadlo nemá požadovaný výkon, dohřívá otopnou vodu. V krajních případech tak tepelné čerpadlo pracuje s účinností elektrokotle, tedy 1:1 k ceně elektřiny. Zatímco tepelné čerpadlo dosahuje průměru 1:3.

Ano, v současné době doporučujeme podívat se na program Nová zelená úsporám light (NZÚ light). Program je ale určen pro specifické znevýhodně skupiny obyvatel (starobní důchodce, ZTP…) v rodinných domech (pro bytové domy není určen). Pokud nepatříte do cílových skupin obyvatel, je nutné se spojit s energetickým specialistou, který navrhne další úsporná opatření a investice tak, abyste například dosáhli na standardní verzi dotace Nová zelená úsporám (dotace a její výše se odvíjí od míry zlepšení objektu, samotná výměna oken na dotaci běžně nedostačuje). Konkrétní podmínky NZÚ light naleznete zde popřípadě Nová zelená úsporám – oblast A případně se objednat na konzultaci, která je zdarma.

Konkrétní dodavatele bohužel nelze takto veřejně sdělovat a doporučovat. Při hledání stavební firmy doporučujeme obrátit se na své okolí a zjistit si reference. Ani to však není záruka jistého úspěchu a doporučujeme nepodcenit ani projekt a přípravu smlouvy o dílo, oslovit s konzultací stavebního právníka a v průběhu realizace si zajistit technický dozor pokud sám nejste odborně způsobilý. Co je stavební dozor investora můžete přesně zjistit zde Tipy jak vybrat dobrou stavební firmu naleznete zde.

Obecně bez znalosti konkrétního objektu návratnost sdělit nelze. Žádné dva domy nejsou stejné. I kdyby se jednalo o stejný projekt, bude se lišit umístěním na pozemku, osluněním, natočením ke světovým stranám, exponovaností svojí polohy (na kopci, v závětří, nadmořská výška atd.). Doporučujeme následující postup: Vyhledat energetického specialistu a nechat zpracovat energetické posouzení domu a návrhy zlepšujících opatření. Teprve na základě konkrétní analýzy je možné stanovit postup prací společně s výpočtem nákladů a návratnosti tak, aby opatření dávala smysl v posloupnosti, vzájemně se synergicky podporovala a vynaložené investice byly efektivní. Návratnost se totiž výrazně odvíjí i od výchozího stavu. Trochu neintuitivní ale logické je, že čím více energeticky náročný je výchozí stav nemovitosti, tím rychlejší návratnosti dosáhnete. Návratnost bude také ovlivněna přesnou cenou za dílo (materiál a práce), za které Vám jej firma dodá, tedy je třeba nechat zpracovat i konkrétní cenovou nabídku, ceny stavebních firem se mohou velice lišit.

Neuvádíte, ale předpokládám, že máte instalována dřevěná moderní okna s dvojskly. Přesklívání oken z dvojskel na trojska v obecné rovině možné je, avšak v praxi se s tím setkáváme velmi zřídka. Zda konkrétně ve vašem případě to je technicky možné (a jakým typem zasklení) určí až odborník při obhlídce. Obecně se vyskytují problémy s únosností okenního křídla. Vě většině případů však dochází ke kompletní výměně oken, jelikož trojsklo je výrazně těžší než dvojsklo. Doporučujeme oslovit firmu, která Vám okna vyráběla a instalovala a řešení nového zasklení s nimi konzultovat. V některých případech může pomoci výrobek, který místo středhového skla využívá fólii a celé zasklení je tak lehčí. Informace o něm naleznete například zde.

Doporučujeme nechat si od stavebního projektanta posoudit stav oken. Projektant vám i navrhne, zda současná okna nechat či jak zlepšit jejich tepelně-technické parametry. Zda bude možné přidat sklo, osadit dvojsklo či vyměnit celá křídla, jaká a kam doplnit těsnění je nutné posoudit dle stavu a únosnosti daného okna. Špaletová okna byla vždy řemeslným výrobkem, který tvoříli truhláři vždy na míru dané stavbě, těžko lze proto odhadhovat, jak vypadají zrovna ta vaše. Mimo technických paramametrů bude hrát při rozhodování roli i pořizovací cena renovace vs. osazení nových oken. A nová nemusí být jen klasická plastová či dřevěná eurookna. I v dnešní době je několik firem, zabývajících se výrobou oken nových špaletových (např. pro účely památkových objektů). Na poptávanou renovaci a zlepšení špaletových oken se soustředí taktéž řada tuzemských firem. Zde nemůžeme doporučovat konkrétní firmy, ale při rychlém dotazu na internetový vyhledávač jich pár objevíte. Ale důrazně doporučujeme, před jakoukoli objednávkou si domluvit u stavebního specialisty dozor, který vám bude asistovat při výběru i realizaci a ohlídá za Vás poctivé a trvnalivé řešení navržené renovační firmou.

Váš případ je nutné konzultovat s orgány ochrany památkové péče (Národní památkový ústav) a se stavebním úřadem. Zároveň však doporučjeme konzultaci s energetickým specialistou, který má případně zkušenosti s energetickou optimalizací budov s ohledem na památkovou ochranu. Konzultaci energetického specialisty můžete využít díky programu MPO EKIS zdarma: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS V některých případech lze zateplovat objekty spadající pod památkovu ochranu z vnější strany třeba jen stěny neexponované z veřejného prostoru (např. stěny směřující do mezibloku bez cenných fasádních fragmentů atp.). V dalších případech bude nutné využít zateplení z vnitřní strany, což má svá technická specifika o kterých jsme psali v předešlém dotazu. Pokud ale jde o vylepšení vnitřního prostředí a energetické náročnosti domu jako celku, možná bude řešení i jednodušší než zateplovat z vnitřní strany (velké úspory může přinés výměna či renovace oken, zateplení stropu/nevytápěné půdy/střechy, výměna zdroje vytápění…) s komplexním posouzením poradí právě energetický specialista. Ohledně žaluzií opět bude záležet na konkrétním posouzení vzhledem k památkové ochraně. Někdy je řešením místo žaluzií využít jiný typ stínění, například odrazivých skel, popřípadě fólií na skla, která zabrání přehřívání nebo prvky zastínění schovat do meziprostoru špaletového okna a podobně.

Bohužel netušíme, kam váš dotaz směřuje, lze pouze konstatovat politování nad celou situací, která takto popsaná vypadá skutečně velmi smutně. Váš případ je nutné komplexně posoudit energetickým specialistou a nechat navrhnout investičně optimální postup. V bytě v rámci bytového domu máte jen omezené možnosti dělat úsporná opatření samostatně. Budova musí fungovat jako celek. Doporučujeme iniciovat jednání u správce budovy – SVJ, bytového družstva, majitele bytového domu… (Neuvádíte, jak je dům spravován, ani zda jste v nájmu, či v roli vlastníka.) V rámci toho pak usilovat o vylepšení celého stavu a vyžadovat odborné vedení celé rekonstrukce.

Zamítnutí dvojskel v díle č. 3 akademie souviselo s dotazem na kompletní výměnu oken nebo osazení nových oken do novostavby a počítalo s moderními okenními profily. Renovace starých oken se musí posoudit individuálně, jak píšete s ohledem na stávající stav oken, únosnost křídel, šířku profilů. Doporučujeme obrátit se na firmu, která se renovací špaletových oken zabývá, a věc konzultovat i s projektantem nebo energetickým specialistou, nelze dát individuální radu. Samozřejmě, že osazení dvojskla bude tepelně-technicky lepší než stávající jednoduchá okenní tabulka, návratnost investice ale nelze v této poradně určit. U renovace oken může s vylepšením pomoci i výměna/renovace těsnění.

Nejsou-li tyto spotřebiče používány, a jsou v tzv. stand by režimu, je jejich spotřeba velmi nízká – u moderních zařízení bez displeje je to často 0,5 W nebo i méně. Sem spadají hlavně vypnuté moderní televize, notebooky, monitory, hifi nebo nabíječky mobilů. Za den jedno takové zařízení spotřebuje okolo 10 Wh, tedy velmi málo. O něco více spotřebují zařízení, která mají displej nebo jsou online, tam je spotřeba cca 1–5 wattů – tiskárna, stolní počítač, reporoduktory k počítači, kávovar, mikrovlnná trouba. Denní spotřeba ve stand-by pohybuje v rozmezí 20–100 Wh denně. A pak jsou tady spotřebiče, které běží neustále, ale nejsou ve stand-by – typicky modem a router na internet, různé smart-home systémy, nebo set-top box u televize. Taková zařízení pak mají spotřebu 5–20 wattů každé a přes den spotřebují 100–400 Wh. Podrobné informace ke spotřebě bývají uvedeny v manuálu k jednotlivým zařízením. Bližší informace k režimu stand-by zde.

Záleží, jak mnoho chcete či můžete investovat. Za prvé doporučuji prověřit všechny možnosti zateplení domu nebo i jen posílení tepelných izolací. Z hlediska vytápění bude významnější přechod na tepelné čerpadlo (TČ), než na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Předpokládám, že při vytápění kotlem nepotřebujete pro radiátory teplotu vyšší než cca 60 °C v největších zimách -15 °C, či i více. Vzájemný soulad vaší soustavy s elektrokotlem a soustavy po záměně kotle za TČ by měl posoudit odborník, neboť TČ je přece jen něco jiného než kotel a TČ vyžaduje jiné provozní podmínky. Jinak hrozí zklamání z malých úspor.

Předpokládám, že přechod na TČ byste realizovali s dotací z Nové zelené úsporám (NZÚ) a pak by mohlo být výhodné souběžně instalovat i FVE. FVE by vám pak významně pomohla s přípravou teplé vody a lze ji využít i pro pokrytí potřeby ostatních elektrických spotřebičů. Konkrétní bilanci i případnou ekonomickou výhodnost – nevýhodnost však nelze obecně stanovit, to musí provést odborník po analýze současného stavu a stavu po realizaci úspor.

Nejsou-li tyto spotřebiče používány, a jsou v tzv. stand by režimu, je jejich spotřeba velmi nízká – u moderních zařízení bez displeje je to často 0,5 W nebo i méně. Sem spadají hlavně vypnuté moderní televize, notebooky, monitory, hifi nebo nabíječky mobilů. Za den jedno takové zařízení spotřebuje okolo 10 Wh, tedy velmi málo. O něco více spotřebují zařízení, která mají displej nebo jsou online, tam je spotřeba cca 1–5 wattů – tiskárna, stolní počítač, reporoduktory k počítači, kávovar, mikrovlnná trouba. Denní spotřeba ve stand-by pohybuje v rozmezí 20 - 100 Wh denně. A pak jsou tady spotřebiče, které běží neustále, ale nejsou ve stand-by – typicky modem a router na internet, různé smart-home systémy, nebo set-top box u televize. Taková zařízení pak mají spotřebu 5–20 wattů každé a přes den spotřebují 100–400 Wh. Podrobné informace ke spotřebě bývají uvedeny v manuálu k jednotlivým zařízením. Bližší informace k režimu stand-by zde.

Pro získání příznivějšího tarifu na elektřinu pro ohřev vody v bojleru musí být splněna podmínka možnosti blokování provozu bojleru pomocí hromadného dálkového ovládání HDO. Je třeba se poradit s elektrikářem. Pro vytápění je podmínek více, ovšem blokování je rovněž primární. K získání sazby elektřiny D57d pro tepelné čerpadlo a elektrické vytápění vede více cest. Více informací získáte například zde. O nízkém tarifu elektřiny u ČEZ se více dozvíte zde a zda na ní máte nárok a jak ji změnit pak zde.

Pro 5 osob bude zapotřebí minimálně 200 litrový elektrický zásobník, v případě napojení na tepelné čerpadlo 300 litrů a více. Objem závisí na zvyklostech a osobním chování, sprcha-vana atp. Finanční efekt lze určit ze současné ceny, kterou platíte za teplo pro ohřev vody průtokově a pak z ceny, kterou zaplatíte za teplo pro zásobník. Samozřejmě že oproti současnému stavu se negativně promítnou náklady na pořízení a instalaci zásobníku, zřejmě i úpravu rozvodů tepla a vnitřního vodovodu teplé vody.

Jednodušší je sledovat spořebu celé domácnosti, protože to je to, co vás bude nejvíce zajímat a to co zaplatíte. Jednoduše pravidelným samoodečtem elektroměru a porovnávat spotřebu a případně přizpůsobovat své chování (například při vaření využívat pokličky, v rychlovarné konvici ohřívat jen potřebné množství vody atp). Jak správně píšete je vhodné modernizovat největší spotřebiče energie, pokud odhlédneme od vytápění je největším spotřebičem běžně lednička a bojler (ohřev vody). Velmi orientačně, výměnou staré kombinované ledničky za moderní můžete ročně ušetřit až 200 kWh elektřiny ročně, pokud byla původní lednice hodně stará, ušetříte i více. Měření spotřeby teplé vody lze pouze pokud máte samostatně osazený vodoměr na teplou vodu. V bytě bytového domu s centrálním ohřevem teplé vody je spotřeba měřena samostatným vodoměrem dle vyhlášek. Pokud byste potřebovali z nějakého důvodu měřit spotřebu elektrické energie jednotlivých spotřebičů, lze to udělat přes wattmetr, který osadíte jednoduše na zásuvku. Jeho cena je v řádech několika stovek korun a je běžně dostupný v obchodech s elektronikou. Jen je nutné brát v potaz, že sám měřič má taktéž svoji spotřebu.

Lze předpokládat, že z uvedených 8 kWh bude asi 0,9 kWh připadat na ztrátu tepla přes plášť bojleru a připojovací potrubí, viz například https://www.topenivodaplyn.cz/bojler-drazice-okce-100 a k tomu je nutné připočítat ztráty tepla, když teplá voda v potrubí po uzavření průtoku vychladne a nebo když se například nechá ještě ne plně teplá voda odtékat před sprchováním. Toto je těžké přesně určit. Ztráta tepla z bojleru závisí i na teplotě vzduchu v místnosti s bojlerem, pak jsou tam délky potrubí, jejich tepelná izolace, četnost malých odběrů během dne atd., orientačně počítejme jen s velmi příznivou ztrátou 1 kWh. Pak na spotřebovanou teplou vodu připadá 7 kWh a s touto energií se připraví 130 litrů vody teplé 55 C z vody s teplotou 10 C. Z pohledu norem se počítá s potřebou 50 litrů teplé vody na osobu a den. Z tohoto pohledu by se dalo předpokládat že jde o domácnost se 2 až 3 osobami. Pokud by ztráty tepla byly 2 kWh za den, pak by šlo o spotřebu vody cca 113 litrů. Simulativní výpočet lze provádět např. s pomůckou.

Spotřebu teplé vody je možné měřit tak, že osadíte na potrubí vedoucí od zdroje teplé vody vodoměr. Podružné vodoměry si můžete instalovat ve svém domě kamkoli uznáte za vhodné, otázkou bude smysluplnost takového měření. Nejlepší je měřit to, co přesně platíte, tedy spotřebu energie (elektroměr, plynoměr) a spotřebu pitné vody (hlavní vodoměr). Spotřebu můžete sledovat samoodečtem a zapisovat si každý měsíc/týden. Doporučujeme ji pak i porovnat se sousedy či obyvateli podobných domů a porovntejte i rozdílné podmínky svého bydlení (např. počet obyvatel). Díky tomu získáte přibližnou představu, zda je vaše spotřeba vody nadměrná či nikoli a můžete se zamyslet, jak své chování přizpůsobit.

Doplníte-li tepelné čerpadlo fotovoltaikou nebo solárním ohřevem, ano, snížíte tím spotřebu elektřiny v domě. Na druhou stranu je kombinace těchto zařízení velmi nákladná a solární technologie – ať už fotovoltaika nebo fototermický systém – vám pomohou snížit spotřebu hlavně od jara do podzimu. Tedy hlavně při ohřevu vody a při chlazení. Naopak v zimě, kdy má tepelné čerpadlo největší spotřebu, z fotovoltaiky nebo ze solárních kolektorů získáte nejméně energie. Tato kombinace tak dává smysl hlavně z hlediska soběstačnosti a ekologie než z pohledu rychlé návratnosti.

Dobrý den, díky výpočetní pomůcce našeho odborného garanta, portálu TZB-info si můžete výpočet nákladů na provoz myčky spočítat jednoduše sami. Odkaz na výpočet nákladů na myčku nádobí v porovnání s ručním mytím naleznete zde

Dobrý den, svoji spotřebu energie a náklady na vaření si můžete sami jednoduše spočítat, díky přehlednému výpočtu našeho odborného garanta portálu TZB-info. Odkaz konkrétně na výpočet nákladů na vaření na plynovém, sklokeramickém či jiném typu sporáku je zde.

Nejsou známé podrobnější údaje, takže na otázku nelze přesněji odpovědět. Nicméně lze konstatovat, že odborně správně navržená otopná soustava s tepelným čerpadlem, a to podle zadání investora, umožňuje udržovat v různých místnostech různou teplotu. Ve vašem případě může být chyba v tom, že požadavky investora nebyly přesně určeny a soustava nebyla navržena tak, aby je splnila. Z toho by vyplývalo ono „nedoporučení“.

V aktuální chvíli tuto možnost nenabízíme. Do budoucna však o tom uvažujeme.

Pro spolehlivý provoz tepelného čerpadla je nutné zajistit dostatečný průtok otopné vody vámi zmiňovaným výměníkem tepelného čerpadla. Průtok je dán hydraulickým odporem napojené soustavy a tlakem z čerpadla a tento vztah měl ten, kdo vám tepelné čerpadlo nainstaloval, znát a navrhnout optimální řešení. Pokud uzavíráte průtok vody do radiátorů termostatickými ventily, aby se snížila teplota v místnosti, tlak roste na ventilech a termostatické ventily u vás se dostávají do stavu, který ani jejich výrobce nedoporučuje. Pak pískají, jsou zdrojem hluku. Tento jev ve vaší otopné soustavě lze považovat za důkaz snížené odbornosti a důvod k reklamaci. Na doplnění, v některých případech může být použití termostatických ventilů pro činnost tepelného čerpadla dokonce  škodlivé, což by odborník měl vědět. Moderní úsporné oběhové čerpadlo  má velmi nízký příkon, i méně jak 10 Watt. Snížením jeho výkonu něco malinko uspořit můžete, ale nehodným, laickým snížením výkonu čerpadla negativně ovlivníte provozní podmínky tepelného čerpadla.

Pokud nezohledníte cenu kamen, dřeva, své práce, pak se to vyplatí vždy. Kamna mohou stát od několika tisíc až po designové kachláče v ceně stovek tisíc korun. Dřevo můžete mít téměř zdarma. Nebo již naštípané, ale rozhodně ne zadarmo. Pro někoho může být zajímavé i to, že zohlední fyzickou námahu spojenou s obsluhou kamen, s přípravou palivového dřeva a bere je jako zdraví prospěšné a nahrazující placené hodiny tréninku ve fitness centru.

Ideální je provoz bez akumulační nádrže. To je možné jen ve velkoobjemových otopných soustavách, kde je splněna podmínka cca 20 litrů vody na 1 kW výkonu. Někteří výrobci umožňují i méně, neboť problém částečně řeší konstrukcí tepelného čerpadla. S ohledem na úspornost provozu může být přiměřený, větší než provozně nutný, akumulační objem přínosný. Například tehdy, když je větší cenový rozdíl mezi elektřinou v nízkém tarifu a vysokém tarifu a část tepla se vyrobí sice s mírně nižším topným faktorem, ale celkově s nižší cenou. Toto teplo se pak z akumulace využije v době, kdy je cena elektřiny vyšší. Aktuálnější případ nastane při kombinace s fotovoltaickou elektrárnou.

Na vaši otázku lze bez podrobné analýzy odpovědět jen velmi obecně. Skutečnost, že radiátory byly projektovány na teplotní spád 90/70 neznamená, že nelze uplatnit tepelné čerpadlo. TČ ve vašem případě může pokrýt možná 50 % roční potřeby tepla, ale může to být i více než 80 %. Rozptyl je skutečně velký. Může být upřesněn odborníkem, který ověří skutečný stav vaší otopné soustavy, z něj odvodí parametry, které musí tepelné čerpadlo mít, pak podle určených parametrů vybere konkrétní typ tepelného čerpadla. Pak teprve bude znát cenu a může počítat návratnost investice, pokud za ni má ručit. A zvláště tehdy, když hovoříte o provozu v přechodném období, což je pojem velmi neurčitý.

Vše, na co se ptáte, má být obsaženo v projektu otopné soustavy s tepelným čerpadlem a požadované informace vám má dát instalační firma v rámci tzv. zaučení obsluhy při uvádění do provozu. Pokud stojíte na počátku investice, trvejte na tom, aby vaše náležité poučení bylo zahrnuto do realizační smlouvy. Pokud jste nebyl poučen, pak zřejmě nešlo o postup tak, jak by měl probíhat. Doporučujeme domluvu s realizační firmou o zaškolení.Pokud požadované informace požadujete pro vaši další činnost, nelze nic jiného než doporučit studium. Neboť se jedná o mnoho vzájemně se ovlivňujících souvislostí a je třeba znát, jak a proč se ovlivňují.  

Odpovíme na všechny dotazy souhrnně: Omlouváme se, zde konkrétnější být nelze. Konkrétní nastavení a efektivní užívání zařízení a celé otopné soustavy s vámi musí vyřešit dodavatelská firma vašeho zařízení nebo servisní technik, stejně jako vás musí zaškolit v používání a předat vám manuál k zařízení včetně doporučení optimálního provozu. Pokud to firma neudělala, doporučujeme si službu objednat. Výhodnost útlumové teploty atp. závisí i na vlastnostech celého domu (kvalita tepelné obálky, akumulační schopnost stěn…).

Neuvádíte, jaký máte zdroj tepla. Budeme předpokládat, že plynový kotel. V první řadě doporučujeme ekvitermní regulaci k vašemu kotli dodat. Dodatečné osazení ekvitermní regulace je u většiny zařízení možné a není nijak drahé. Pokud máte tak staré zařízení, že to možné není, doporučujeme jeho výměnu již s ekvitermní regulací. Řešení nastavovat teplotu otopné vody ručně je možné, ale spíše v rovině teoretické. V praxi bude velmi těžké dosáhnout efektivního řízení úsporného vytápění a zároveň i vyhovujícího vnitřního prostředí. Běžná praxe provozu zařízení bez ekvitermní regulace je nastavení stálé teploty otopné vody a zároveň regulace otopné soustavy pomocí pokojového termostatu nebo termostatických hlavic.

Správné nastavení ekvitermní křivky a uvedení do provozu musí vyřešit instalační firma. Požadujte od firmy i zaškolení na vaše zařízení, abyste věděl, jak si pozici křivky přizpůsobit. Popřípadě nahlédněte do návodu k použití.

Obecně řečeno se nočním útlumem většinou neuspoří, jelikož naakumulované stěny budou vyzařovat teplo do místnosti, ale toto teplo je potřeba do nich následně opět dodat, tedy nadvýšit výkon. Skutečný přínos útlumů závisí také na typu objektu a stavebních konstrukcích obálky budovy. Pro tepelné čerpadlo je nejlepší nechat je běžet kontinuálně bez velkých výkyvů a osadit ekvitermní regulací.

Dobrý den, ve webinářích rozebíráme nejtypičtější příklady technických řešení. Konkrétní řešení na míru uživateli i budově je potřeba vždy navrhnout odborníky, ideálně po energetickém posouzení celého objektu. To, o čem uvažujete, samozřejmě možné je, jen je otázka motivace k takové instalaci. Neuvádíte, zda chcete zařízení instalovat z důvodu komfortu obsluhy, nebo úspor energií. Je důležité se zamyslet, jak na nový zdroj energie bude reagovat stávající otopná soustava, zda je schopna na nový zdroj energie reagovat a zda bude muset dojít k jejímu opětovnému vyregulování. Ke zvážení je také to, zda další zařízení vůbec potřebujete, zda se nevyplatí více například vyladit či renovovat stávající otopnou soustavu, aby byl její provoz úspornější (předpokládáme, že se bavíme o bytě v rodinném domě, v bytovém domě byste měl takovou instalaci konzultovat se správcem domu, SVJ nebo družstvem). Obecně sladit dva nezávislé systémy, aby fungovaly efektivně a úsporně, je poměrně složité. Další zařízení také znamená náklady na jeho provoz a údržbu. Výhoda čerpadla vzduch-vzduch je, že je možné ho využít v létě pro chlazení, pokud umí i reverzibilní chod, což valná většina umí.

Hlučnost je udávána výrobci v technických listech. Každé tepelné čerpadlo je jiné, záleží především na tom, na jak vysoké otáčky musí běžet ventilátor tepelného čerpadla, ten je největším zdrojem hluku. Například pokud si pořídíte tepelné čerpadlo s nižším výkonem, budou muset být otáčky ventilátoru vyšší, a tedy bude zařízení hlučnější. Pokud chcete snížit hluk, je jedna z variant naddimenzovat tepelné čerpadlo proti potřebě domu, to však může být finančně náročnější na pořízení. Kvalitnější zařízení mají osazen prstenec okolo ventilátoru, který přispívá k omezení hluku vydávaného ventilátorem. Zda vás hluk bude rušit, se bude odvíjet i od umístění tepelného čerpadla, nedoporučuje se umisťovat ho například blízko oken obytných místností (zejména pak ložnic). To je i otázka umístění vnitřní jednotky čerpadla, potažmo umístění střídače k fotovoltaice, na který se ptáte. Střídače běžně vydávají zvuky, některé hučí, jiné pískají. Nebývá to nějak výrazné, ale v dané místnosti to určitě slyšet je. Důležité je, že v noci, když panely nic nevyrábí, tak by ani střídač neměl vydávat žádné zvuky. Doporučujeme osadit zařízení do oddělené technické místnosti. Umístění zařízení konzultujte i s technikem a upozorněte ho na důležitost umístění s ohledem na hluk. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že vnímání hluku je věcí velmi osobní/individuální – co jeden uživatel může vnímat jako rušivé, jiný ani nezaznamená. Dobrou zkušenost lze získat i u sousedů či známých u již existujících instalací.

Noční útlum se vyplatí vždy, pokud není zdrojem tepla tepelné čerpadlo, se kterým je třeba vytápět co nejrovnoměrněji. Ovšem nejde o závratně velké úspory, zejména v dobře zatepleném domě. Za celý rok jen nižší jednotky procent. Je dost pravděpodobné, že během nočního útlumu ani vnitřní teplota v domě neklesne o 3 stupně, jak uvažujete, ale jen méně. Tepelná ztráta bojleru závisí především na teplotě vody v něm a tepelné izolaci bojleru. Na bojler s objemem 160 litrů lze uvažovat orientačně s únikem tepla do okolí 1,4 kWh denně při teplotě vody 60 °C. Pokud vypnete ohřev v pátek a zapnete ho v neděli, tak vzhledem k postupně klesající teplotě vody v bojleru může být úspora někde mezi 2 až 3 kWh. Z tohoto pohledu nějaká úspora bude. Na druhou stranu s poklesem teploty vody pod 45 °C roste riziko množení bakterií legionel. Proto se jako zdravotně bezpečnější řešení oproti vypnutí bojleru jeví jen snížení teploty vody v bojleru na 50 °C. Únik tepla z bojleru v otopné sezóně, pokud je bojler ve vytápěné místnosti, však není čistá ztráta.

Bohužel na tuto otázku nelze uspokojivě odpovědět. Neuvádíte, co přesně myslíte pojmem „alternativní zdroje vyápění“. Má se jednat o tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, krb na dřevo, peletkový kotel? Stejně tak neznáme tepelnou ztrátu objektu ani další parametry. Nelze než doporučit obrátit se s konzultací konkrétního objektu na energetického specialistu, který je schopen vám systém na míru posoudit, určit návratnost investice i to, zda máte nárok na některou z dotací. Pokud jste technicky znalý, můžete využít odborný výpočet nákladů na portálu TZB-info, jeho vypovídací hodnota však záleží na správných vstupních datech.

Podle doporučení z hygienických a topenářských norem je pro obývací místnosti doporučena výpočtová teplota 20 °C. Tato teplota se skládá z teploty vzduchu a z působení okolní ploch, především stěn, oken atp. Okolí je při vytápění obvykle chladnější, proto výpočtový stav může nastat při teplotě vzduchu 21 °C, ve starších nezaizolovaných domech i 22 až 23 °C. K tomu přistupuje fakt, že statisticky vzato ženy požadují teplotu o cca 1 °C výše než muži, aby se ve stejné místnosti cítily stejně komfortně. Vědci potvrdili, že prakticky nikdy nelze uspokojit všechny přítomné, a tak normy počítají s minimálně 4 % nespokojených, ale i více, podle přípustného diskomfortu. Požadovanou teplotu může ovlivnit i proudící vzduch, například z větrací jednotky. V ložnici se volí teplota nižší, obvykle okolo 18 °C. Dosažení takto snížené teploty závisí na tom, kolik tepla při vytápění do ložnice proniká ze sousedních místností. V bytových domech 18 °C někdy ani není možné. Pokud je možné snížit teplotu více, lze za rozumnou hranici považovat cca 16 °C, protože při nižší teplotě je již velké riziko zcela nežádoucího srážení vlhkosti (vodních par) ze vzduchu na stěnách. Přesně to závisí i na způsobu větrání.

Pokud nepřetápíte v místnostech, tak bohužel nemáte velký prostor pro úspory tepla. Teplo se u vás ztrácí jen z potrubí, pokud potrubí prochází záměrně nevytápěným prostorem. Tam by se vyplatilo zlepšit tepelnou izolaci potrubí. Snížit teplotu na kotli je další možnost, jak snížit únik tepla z potrubí. Je třeba vypozorovat, zda je například 65 °C nastavených na kotli zbytečně moc a mírně teplotu snížit. Pokud bude venku velká zima a zima bude i doma, pak tuto teplotu jen mírně zvýšit. Automaticky toto řeší tzv. ekvitermní regulace. Na trhu jsou v cenách cca 3 až 5 tisíc korun, ale musí se připočíst cena za instalaci a nastavení spolupráce s elektrokotlem.

Noční útlum se vyplatí vždy, pokud není zdrojem tepla tepelné čerpadlo, se kterým je třeba vytápět co nejrovnoměrněji. Ovšem nejde o závratně velké úspory, zejména v dobře zatepleném domě. Za celý rok jen nižší jednotky procent. Je dost pravděpodobné, že během nočního útlumu ani vnitřní teplota v domě neklesne o 3 stupně, jak uvažujete, ale jen méně. Tepelná ztráta bojleru závisí především na teplotě vody v něm a tepelné izolaci bojleru. Na bojler s objemem 160 litrů lze uvažovat orientačně s únikem tepla do okolí 1,4 kWh denně při teplotě vody 60 °C. Pokud vypnete ohřev v pátek a zapnete ho v neděli, tak vzhledem k postupně klesající teplotě vody v bojleru může být úspora někde mezi 2 až 3 kWh. Z tohoto pohledu nějaká úspora bude. Na druhou stranu s poklesem teploty vody pod 45 °C roste riziko množení bakterií legionel. Proto se jako zdravotně bezpečnější řešení oproti vypnutí bojleru jeví jen snížení teploty vody v bojleru na 50 °C. Únik tepla z bojleru v otopné sezóně, pokud je bojler ve vytápěné místnosti, však není čistá ztráta.

Budeme předpokládat, že dotaz směřuje na reflexní fólii instalovanou za běžný radiátor. Význam reflexní fólie za radiátorem velmi záleží na tom, jaká konstrukce se za radiátorem nachází. U zateplených plných stěn její užití odborníci zcela vylučují jako efektivní. U nezateplených (např. cihelných) stěn, vychází užití fólie taktéž málo nebo zcela neefektivní. Fólie totiž výkon tělesa naopak snižuje. Důvodem je, že teplo se do místnosti předává i vzduchem proudícím v mezeře mezi radiátorem a stěnou. Pokud je instalována fólie, stěna se neohřívá a nepředává teplo proudícímu vzduchu. Tento způsob předávání tepla z radiátoru je nezanedbatelný, a proto fólie spíše situaci uškodí. Kde může pomoci je případ, kdy radiátor stojí před skleněnou výplní (např. velkoformátovým oknem). Proč to tak funguje, naleznete zde.

Předpokládá se, že jde o elektrické radiátory a jejich spotřebu má byt měřenu elektroměrem. Pouhým zvětšením radiátorů se spotřeba elektřiny nezvětší. Spotřeba se zvýší, pokud by nové radiátory byly nastaveny na zvýšenou teplotu vytápění v bytě. Pokud se však jedná o centrální společný systém vytápění v bytovém domě tak jakékoli zásahy do něj je nutné konzultovat s bytovým družstvem či společenstvem vlastníků jednotek (dle druhu řízení správy vašeho domu).

Ani u nezateplených (např. cihelných) stěn, užití fólie za radiátory ve většině případů není vhodné. Fólie totiž snižuje výkon tělesa. Důvodem je, že teplo se do místnosti předává i vzduchem proudícím v mezeře mezi radiátorem a stěnou. Pokud je instalována reflexní fólie, stěna se neohřívá a nepředává teplo proudícímu vzduchu, vzduch zde i méně proudí. Tento způsob předávání tepla z radiátoru je nezanedbatelný, a proto fólie spíše situaci uškodí. Proč to tak funguje, naleznete zde.

Je pravdou, že při zateplení kamenného domu se musí velmi obezřetně řešit problém pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu z bytu ven a nebo zase zvenku dovnitř. Neodborný postup zateplení může vést až k poškození omítek, domu. Zateplení těchto typů konstrukcí je závislé od míry vlhkosti, konkrétní konstrukce. Z toho pak vychází doporučení konkrétního typu tepelné izolace. V prvním kroku doporučujeme obrátit se na poradenská centra zdarma, zřizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, mají poradenská centra po celé republice, dokáží zkonzultovat přesně váš případ. Konzultační střediska a kontakty naleznete zde.

Má to smysl ve všech místnostech mimo tu, kde je ten termostat řídící činnost kotle. Ventil TRV nemusí být ve všech místnostech, může být třeba jen v jedné, např. v ložnici. Bezhlučné jsou všechny TRV, pokud jsou splněny podmínky pro jejich činnost: otopná voda je filtrována, bez bublinek plynů, proudí přípustnou rychlostí a tlaky vznikající na TRV odpovídají doporučení výrobce. Ověření podmínek předem není laicky možné, bohužel. Lze ventil instalovat a když to nevyjde, tak ho demontovat. Případná instalace TRV na více místech by měla být ověřena i z hlediska zachování vhodných podmínek pro provoz kotle.

Průběh ekvitermní křivky popisuje relativně složitý vzorec zahrnující i neceločíselný exponent závislý na konstrukci otopných ploch, radiátorů, podlahového vytápění atp. Ke studiu bych doporučil knihu Otopné plochy, autor Bašta, Jiří, případně její další přepracovaná vydání. Mohla by být k dostání v prodejně literatury ČVUT, Praha.

Základní poučení lze čerpat například z článků

Ekvitermní regulace – princip a využití v systémech regulace vytápění

Regulace v praxi I – topný okruh a podlahové vytápění

Inspirativní může být tento popis:

Nastavení topné křivky kondenzačního kotle Viessmann může zvládnout i laik

Po získání základních znalostí lze pracovat s pomůckou

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Obecně pro nastavení kotle platí, že je výhodné zvolit co největší teplotní spád (určuje výrobce), to je rozdíl mezi teplotou otopné vody vystupující z kotle a zpátečkou. Protože čím nižší teplota zpátečky, tím vyšší kondenzace a vyšší účinnost kotle. Toto se dá provést v řídicím systému kotle, pokud kotel obsahuje oběhové čerpadlo s řízením výkonu a v software má zpravidla přednastaveno na výběr několik možných pracovních charakteristik pro čerpadlo. Měl by to umět servisní technik kotle.

U ekvitermní křivky jsou pro vás důležité dva parametry, a to její „zakřivení“ a maximální teplota. „Zakřivení“ křivky se obvykle v regulátoru volí tím, že se nezvolí např. „radiátory, otopná tělesa“, ale zadá se pro vás „podlahové vytápění“. Co se týká maximální teploty, tu je třeba si v podstatě odladit až během provozu. „Zakřivená“ ekvitermní křivka (podle druhu otopných ploch) se nejčastěji posouvá regulátorem nahoru nebo dolů. V podstatě by měla být vhodně nastavena při největší venkovní zimě, v noci, kdy se v domácnosti nepřipravuje jídlo, je přítomné obvyklé množství lidí, neběží výkonnější elektrické spotřebiče atp., kdy jsou plně otevřeny všechny regulační armatury na jednotlivých okruzích podlahového vytápění a to tak, aby vám teplota doma vyhovovala.

Z teoretických výpočtů pro podlahové vytápění realizované mokrou cestou, tj. betonovou nebo anhydritovou zálivkou vyplývá, že lze orientačně uvažovat se střední hodnotou cca 60 minut, než se při výpočtové venkovní teplotě, na kterou je podlahové vytápění navrženo, zvýší výkon podlahového vytápění z 0 % na cca 63 %. Přechod na plný výkon může u moderního podlahového vytápění s tenkou anhydritovou zálivkou trvat cca 2 až 3 hodiny, ale pokud by šlo o poměrně silnou betonovou zálivku, bude tato doba delší. (viz např. https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/5315-regulace-kombinovanych-otopnych-soustav). V konkrétním případě, bez součinnosti s projektantem, lze doporučit praktické ověření rychlosti poklesu vnitřní teploty vypnutím podlahového vytápění na noc v době výrazně podnulových venkovních teplot a každou hodinu si zapisovat hodnotu, na kterou vnitřní teplota klesla. Vzhledem k akumulační schopnosti stavebních konstrukcí domu, vybavení místností, intenzitě větrání atd. může trvat dosažení poklesu teploty o 3 stupně i několik hodin, nenastane okamžitě! Po dosažení poklesu vnitřní teploty o 3 stupně je možné zapnout zdroje tepla pro podlahové vytápění na plný výkon a opět si zapisovat po hodině nárůst vnitřní teploty zpět o 3 stupně. Takto si lze odvodit dobu předstihu zahájení vytápění. Přitom je nutné vzít v úvahu, že výsledky pokusu jsou závislé i na venkovních podmínkách. Například v přechodném období otopné sezóny k poklesu vnitřní teploty o 3 stupně během noci ani nemusí dojít! Bez znalostí stavebních parametrů domu, jeho vybavení, konstrukce podlahového vytápění a potřebných výpočtů není možné požadovanou dobu přesně určit. Na dobu trvání růstu teploty nemá vliv to, zda je k vytápění použit kotel na plyn, elektrokotel, tepelné čerpadlo, protože maximální teplota otopné vody vstupující do podlahy má být omezena návrhem jeho konstrukce a přípustnými hygienickými parametry, kam patří i maximální teplota povrchu podlahy. Jako velmi rizikovou pro životnost a bezpečný provoz podlahového vytápění lze označit snahu využít maximální možnou výstupní teplotu otopné vody z elektrokotle s cílem zkrátit dobu náběhu podlahového vytápění na plný výkon

Ceny elektřiny je nyní velmi těžké předvídat. Pravděpodobně nebudou tak vysoké jako v roce 2022, ale na úroveň roku 2020 se už nejspíš nevrátí.
Proč: loňské cenové šoky byly způsobeny mimořádným souběhem mnoha negativních okolností, což se nestává často. Pokud se situace alespoň trochu normalizuje, měly by se ceny elektřiny vrátit na nějakou rozumnější úroveň. Na druhou stranu z energetiky jsou vytlačována levná fosilní paliva (Green deal), je potřeba posilovat síť (tepelná čerpadla, obnovitelné zdroje, elektromobily) a stavět nové a drahé zdroje (malé jádro, velké množství OZE), což bude dále zvyšovat ceny elektřiny. Trh je teď také mnohem citlivější a každá mimořádná událost - extrémní počasí (sucho), odstavování zdrojů (starší uhlí, neměcké jádro) nebo jiné nečekané pohromy (poškození ropovodu, nějaký větší blackout) se rychle promítne i do cen elektřiny. Ve vašem případě v úvahu připadá i přechod na vytápění dřevními peletami, případně i s plně automatickým provozem. Je to ve shodě s politikou snižování uhlíkové stopy, relativně snadno propojitelné se stávající teplovodní soustavou, případě i rozšíření na přízemní podlaží. Podobně, jako vystřelily nahoru ceny elektřiny a nyní se vrací do příznivějších úrovní, tak i ceny pelet již klesly pod cca 10 Kč/kg, to je pod 2,20 Kč za kWh.

Principiálně vzato, za nejnižší přijatelnou teplotu nevyužívané budovy, místnosti lze považovat cca 5 C, která chrání stavební konstrukce proti zamrznutí. Pokud se v budově, místnosti, vyskytuje zdroj vodních par, například mokré prádlo, ale i dýchající člověk, musí se zohlednit riziko kondenzace vodních par na stěnách. Při obvyklých poměrech v obývaném prostoru se jako bezpečná hranice považuje teplota vnitřního vzduchu minimálně 16 C, spíše až 18 C. Pokud jde o byt v bytovém domě, ve kterém teplo běžně prostupuje stěnami sousedních bytů, v některých případech ani není možné dosáhnout poklesu teploty vnitřního vzduchu pod 18 C, zvláště v tzv. středových bytech, které jsou v domě plně obklopeny jinými vytápěnými byty. Navíc v bytových domech má být udržován přiměřený teplotní stav a na toto myslí i ustanovení vyhlášky o rozúčtování tepla, které penalizuje ty, kteří „šetří“ nadměrně. Pokles teploty o 3 °C lze považovat za maximální doporučitelný.

Pokud snížíte teplotu vnitřního vzduchu, sníží se prostup tepla stěnami ven a tím budete šetřit. Souběžně s poklesem teploty vnitřního vzduchu se však sníží i množství tepla obsaženého v konstrukci stěn, nábytku a dalšího vybavení bytu. Takto chybějící teplo sice bude muset být pro dosažení tepelného komfortu opět nahrazeno, ale nejde o čistou ztrátu tepla.

Jediné, co můžete s elektrokotlem pro úspory elektřiny udělat, je doinstalovat ekvitermní regulaci, pokud už tak kotel není řízen a případně vyměnit staré oběhové čerpadlo za nové, úsporné. Dnes již překonané konstrukce elektrokotlů měly pevně nastavitelnou regulaci otopné vody, zpravidla na 60 °C a více. To znamená, že po celou otopnou sezónu měla otopná voda vystupující z kotle přibližně stejnou teplotu. Tento stav vyžaduje aktivní činnost regulačních prvků na otopných tělesech, termostatických ventilů na radiátorech, aby nedocházelo k přetápění místností. I termostatické ventily udržují vnitřní teplotu přibližně okolo zvolené teploty. To znamená, že může docházet k přetápění místností a pak vznikají zbytečné ztráty tepla. Ekvitermní regulace mění teplotu otopné vody vystupující z kotle v závislosti na venkovní teplotě a tím vytváří pro činnost termostatických ventilů příznivější podmínky omezující ztráty tepla. Dnes již překonaná oběhová čerpadla měla příkon okolo 70 a více Wattů. Příkon současných může být i desetinásobně menší. Přestože jsou úsporná čerpadla dražší, jejich instalaci se vzhledem ke snížené spotřebě elektrické energie o cca 200 až 300 kWh ročně může vyplatit přibližně za dva až tři roky. Možnost jejich použití však musí posoudit servisní technik kotle. Co se týká účinnosti kotle, tak se obvykle uvádí okolo 98 až 99 %, když ztráty 1 až 2 % představuje právě již zmíněné čerpadlo a únik tepla přes plášť kotle. Z pohledu životnosti kotle je zásadní dodržet kvalitu otopné vody. Pokud by se do kotle dopouštěla voda tvrdá, bude se na elektrických topných článcích tvořit vodní kámen. Účinnost kotle nesníží zhoršený přestup tepla z topného článku do otopné vody vlivem vodního kamene, ale zvýší se teplota topného článku a tím se může více či méně zkrátit jeho životnost.

Za prvé je nutné vzít v potaz, zda emise posuzujeme jen lokálně, v místě zdroje tepla nebo komplexněji s ohledem na region. V ČR se vyrábí elektřina jak bezemisně ve fotovoltaických, větrných či vodních elektrárnách, také v jaderných elektrárnách, tak s emisemi v plynových či uhelných elektrárnách. Elektřina se z elektráren předává do distribuční sítě, v ní se různě mísí, tak se pro hodnocení emisí používá průměrný národní emisní mix. Například se v současnosti při hodnocení emisí u novostaveb budov udává u elektřiny emisní faktor 2,6, který zohledňuje v ČR poměrně vysoký podíl elektřiny vyrobené z uhlí. Pro zemní plyn je emisí faktor 1,1. Co se týká lokálních emisí, tak tam samozřejmě elektřina vede, její využití není spojeno se vznikem emisí. Z pohledu hodnocení emisí postupně přecházíme od globálního hodnocení k lokálnímu, například ve vztahu na jednu konkrétní budovu, ale tento proces není tak jednoduchý, jak to na první pohled vypadá. Co se týká vaší otázky, tak ve větších městech již dnes existují vymezené oblasti, kde musí být použit zdroj tepla s velmi omezenou lokální produkcí emisí. Ideálně tedy elektřinou. Tento omezující požadavek je však vyvolán obecnou potřebou snížit emise a udržet zdravé životní prostředí, tedy nejde jen o vytápění, ale i provoz osobních a nákladních aut, autobusů, průmyslovou činnost atp. Co se týká ceny elektřiny, tak na ní se velmi silně podílí cena procesu, při kterém se jiná forma energie (v palivu, větru, vodě, ze Slunce…) mění a elektrickou a pak cena za přepravu elektrické energie. Když se podíváte například na zemní plyn, tak ten se nijak nemění, jen se plynovody kompresory dopravuje od místa těžby do místa spotřeby. Teprve případně vy, jako spotřebitel až ve svém zařízení plyn spálíte, vyrobíte z něj teplo. Proto je v ceně elektrické energie zahrnuta i cena elektráren a také jejich účinnost. Například špičková účinnost plynových elektráren se pohybuje okolo 40 % a zbývajících 60 % je odpadní teplo. Pokud by nebylo využito, je to velká ztráta. Pokud využijete zemní plyn ve svém kondenzačním kotli, můžete využít až cca 98 % a jen 2 % by byla ztráta. Vzhledem k výše uvedenému je obvykle cena elektřiny až třikrát vyšší než například cena zemního plynu. Z pohledu majitele rodinného domu je však zajímavé i to, že elektrokotel v současnosti koupí za možná 25 tisíc korun, plynový kondenzační kotel včetně souvisejícího vyvložkování komínu pořídí za 100 korun, podobně i například kotel na dřevní pelety a tepelné čerpadlo za cenu 300 i více tisíc korun, ale to sníží spotřebu elektřiny orientačně na jednu třetinu. Pokud se podíváme na zvýhodnění, tak elektrické topení lze zvýhodnit dvěma způsoby: 1) dotování elektřiny na vytápění, aby byla levnější - to se nejspíš nestane. Spíš se půjde opačnou cestou - budou se zdražovat ostatní, "špinavá" paliva. Vám se tedy elektřina nezlevní, ale ostatním se zdraží topení uhlím. 2) podpora instalace elektrického topení, aby víc lidí topilo elektřinou - ano, to se děje např. při dotování tepelných čerpadel v Nové zelené úsporám. Ale je zde určitě prostor pro zlepšení, hlavně co se týká tzv. faktoru neobnovitelné primární energie. Ten velmi zjednodušeně říká, kolik „špinavých“ paliv bylo potřeba spálit, aby byla pokryta spotřeba elektřiny. Tento faktor je v České republice poměrně vysoký a neodpovídá energetickému mixu ČR. Kdyby se snížil, bylo by možné dotovat, zvýhodnit, i další formy elektrického vytápění - např. elektrické podlahové topení nebo sálavé panely. Blíže zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/16491-neobnovitelna-primarni-energie.

Ano, obecně se snižování teploty vyplatí. Předpokládám, že se bavíme o zásobníkovém ohřevu a omezení ztrát tepla v době mezi odběry. Pokročilé regulace pracují i s predikcí, kdy se ohřev přizpůsobuje obvyklé spotřebě. A v době předpokládané spotřeby vodu dohřejí. Pokud se ohřívá v zásobníku, pak hraje roli i to, že moderní zásobníky mají velmi dobrou izolaci a tím pádem malé tepelné ztráty. Pokud tedy velký odběr bude 2× denně, pak se snížení projeví jen málo. V podstatě k vychladnutí na 20 °C nedojde. Důležité je také to, jakým dílem v době odběru zásobník vyčerpáte a jaký je systém jeho dohřevu. Z hlediska úspor je důležité stáří zásobníku. Kromě výrazně efektivnějších izolací jsou nové zásobníky vybaveny např. elektronickým termostatem s funkcí, která eviduje, kdy a kolik horké vody je v průběhu dne spotřebováno, a podle toho řídí ohřev vody v zásobníku. Podle informací výrobců se takto dá ušetřit oproti klasickým zásobníkům až 14 % energie. K další úspoře energie přispívají nové další inovace, např. konstrukce vodní nádrže, kdy v dvojité nádrži se při odběru vody ze zásobníku smíchává přitékající studená voda s již ohřátou mnohem pomaleji a jen ve spodní části ohřívače, čímž je udržována teplota již ohřáté vody. Konstrukce napomáhá i rychlejšímu ohřevu. Zásobníky n trhu se vyskytují v energetické škále A+ až F, mezi kterými je samozřejmě velký rozdíl ve spotřebě. V případě koupě nového zásobníky je vhodně zvážit i zásobníkový ohřev s tepleným čerpadlem, který je nejúspornější a lze na něj čerpat dotaci z programu Nová zelená

Neuvádíte, zda jde o ohřev vody průtokový nebo v zásobníku, jak dlouhá potrubí teplou vodu vedou, jaký je režim spotřeby teplé vody. Úspory mohou vzniknout jedině omezením ztrát tepla. S ohledem na to, co uvádíte lze předpokládat, že využíváte průtokový způsob přípravy teplé vody. Pak lze považovat váš režim regulace teploty teplé vody za velmi úsporný.

Na to už jsem odpověděl výše. Úspory generuje úspornější oběhové čerpadlo a může přispět i optimalizace regulace podle ekvitermní křivky. V daném případě i výměna termostatických ventilů, které budou s velkou pravděpodobností také staré 30 let.

Lokální plynové topidlo FORON Gamat 461 je velmi spolehlivý výrobek, jak dokazuje i váš příklad. Neuvádíte sice rok výroby, ale šlo o jednoduchou konstrukcí s dobrou opravitelností, respektive možnou výměnou opotřebovaných dílů za příznivou cenu. Navrženo a vyráběno bylo již v bývalé NDR. Předpokládám, že obsahuje zapalovací plamének. Ten se zapálí zpravidla na počátku otopné sezóny a pak trvale hoří až do ukončení topné sezóny. Plamínek slouží k tomu, aby se od něj zapaloval hlavní hořák, podle požadavku na dodávku tepla do místnosti. Uvedené jednoduché konstrukci odpovídá jmenovitá účinnost, která se pravděpodobně pohybuje okolo 78 %, i méně. Vzhledem k tomu, že zemní plyn není dnes fakturován vzhledem k výhřevnosti, ale spalnému teplu zemního plynu, tak by šlo o účinnost asi 71 %. To znamená, že 29 % zaplaceného zemního plynu vaše kamna nevyužijí. Výrobci u moderních topidel uvádějí vyšší účinnost až cca 87 %, v reálu vzhledem k fakturaci tedy asi 80 %, ale tato hodnota nemusí být platná pro provoz po celou dobu vytápění, když se mění potřebný výkon topidla. Vy jako nájemník máte v podstatě více možností, jak to řešit. V prvé řadě jde o poctivé provádění každoročních servisních prohlídek. Dále údržbu povrchů topidla v čistotě – po odkrytí odnímatelných panelů dle pokynů v návodu k obsluze. V druhé řadě by to bylo pořízení nového topidla s vylepšenou regulací. Nicméně i nová topidla pracují s odtahem spalin na základě vzniku komínového tahu a tak nemají velkou možnost, jak kvalitněji řídit spalování plynu. Tato změna proto významné snížení spotřeby plynu nepřinese. Výběr topidel na trhu je omezený, hlavními dodavateli jsou nyní Karma, vlastníci i značku Gamat, Mora, Kvart CZ. Třetí možností a z hlediska spotřeby zemního plynu nejlepší by bylo nahradit lokální topidla etážovým vytápěním, tedy kotlem malého výkonu propojeného s radiátory pod okny. S ohledem na funkčnost stávajících topidel a nízkým nákladům na jejich údržbu, pokud je platí město, se nelze divit, že město nemá zájem investovat do modernizace. Nabízí se zde řešení, že byste si modernizaci zaplatili sami. Smluvně by pak mělo být podloženo, že město vám dá slevu na nájemném odpovídající nákladům na údržbu stávajících topidel, pokud ji platíte vy a v případě, že ukončíte nájem, vám doplatí část nákladů na nové řešení vytápění odpovídající jeho opotřebování.

V zásadě je divné, že chcete výstupní teplotu otopné vody nastavovat. Tato teplota se dá nastavit (viz návod Návod k obsluze Tiger Condens, 4.2.1 Nastavení teploty na výstupu do topení). Uvádí se zde též, že „Výstupní teplota je teplota, se kterou topná voda opouští zdroj tepla (např. 65 °C).“ Základní nastavení však měl provést servisní technik s ohledem na parametry napojené otopné soustavy. Uživatel by měl tuto teplotu zvyšovat jen tehdy, pokud mu kotel nezajistí dostatek tepla v zimě při teplotách pod -10 °C a méně, nebo naopak snižovat, když dochází k trvalému přetápění. V návodu výrobce se uvádí způsob nastavování, když je ke kotli připojen regulátor nebo ne. Otázka tedy zní, zda a jaký regulátor váš systém vytápění využívá? Pokud regulátor řídí jen teplotu výstupní otopné vody nastavenou na konstantní teplotu, pak tato teplota má zajistit vytápění při výpočtové venkovní teplotě, zpravidla -12, -15 nebo -18 °C. Aby při vyšších venkovních teplotách nedocházelo k přetápění, omezují termostatické ventily na radiátorech průtok otopné vody a tím i přenos tepla z kotle do místností. Pro optimální činnost kondenzačního kotle je optimální tzv. ekvitermní řízení výstupní teploty otopné vody. Při této regulaci automaticky v závislosti na poklesu venkovní teploty roste výstupní teplota otopné vody z kotle. To znamená, že výstupní teplota není trvale stejná, jako v předchozím případě. Toto řešení regulace v průběhu otopné sezóny udržuje i nejnižší možnou teplotu zpátečky. Ale pozor, tato regulace se nastavuje podle specifických vlastnosti otopné soustavy. Nikoliv již jen s ohledem na maximální teplotu otopné vody ale s i ohledem na fyzikální vlastnosti otopné soustavy a také s ohledem na případné řízení výkonu oběhového čerpadla v kotli, pokud toto regulace umí. Zde lze doporučit konzultaci se servisním technikem, neboť bez znalostí konkrétních poměrů, použitých regulátorů a zkušeností nelze odpovědně poradit. Existují i sofistikovanější regulace používané s kotli Protherm, které kombinují ekvitermní řízení teploty otopné vody s řízením výkonu kotle s ohledem na teplotu vzduchu v nejvíce užívané místnosti domu, obvykle v obývací místnosti. Správné nastavení této regulace však vyžaduje poměrně dost zkušeností a praxi. Ze zkušeností v praxi lze říci, že optimální nastavení ekvitermní regulace může trvat i pár měsíců, protože je nutné změny dělat jen malé a následně sledovat, jak se projeví a zda jsou dostatečné.

Ohledně kotle: Kotel OCEAN BAXI ECO 20 Fi by mohl být k nyní zakoupení v podstatě jen z dlouhodobých zásob u velkoobchodníků, protože na nové kotle jsou nyní kladeny vyšší nároky. Kotel obsahuje průtokovou přípravu teplé vody, takže by výjimečně mohl být použit jako nový při náhradě stejného stávajícího kotle v bytových domech se společným komínem. Pokud by měl být starý kotel napojený na společný komín nahrazen jiným, novým, musí se ověřit, zda vyhoví parametry komína a zda nový kotel neohrozí činnost kotlů ostatních. Je-li kotel v rodinném domě, samostatně, pak by jako vhodná modernizace mohl připadat v úvahu kondenzační kotel BAXI Luna Classic 24. Při výměně bude zřejmě nutné vyvložkovat stávající komín plastovou spalinovou vložkou a zajistit odvod kondenzátu z kotle do kanalizace. Pokud není v blízkosti kotle odpadní potrubí, lze kondenzát automaticky pracujícím čerpadélkem přečerpávat. Výhodou modernizace bude úspora zemního plynu se střední hodnotou úspory okolo 20 % oproti současnému stavu. A ohledně hrnců: Použitelnost nádobí na indukční desku je potřeba ověřit v popisu výrobku nebo u prodejce. Ohledně úspor energií není rozhodující výrobce hrnce, ale jakým způsobem hrnec používáte. Při vaření používejte pokličky a vařte jen takové množství vody, jaké nutně potřebujete. Ušetřit lze i hromadným vařením více porcí na více dní dopředu, bývá to výhodnější než vařit méně porcí zvlášť. Pokud otázkou míříte na vhodnost hrnců na indukční desku pak hrnec pro indukční varnou desku musí mít ve svém dnu zalitý feromagnetický kov, používá se železo. Feromagnetický kov zajistí, že prostřednictvím magnetického pole vytvářeného indukční varnou deskou se do dna hrnce přenese energie, která ho ohřeje. Hrnce vhodné pro indukční varnou desku jsou v návodu označeny příslušným symbolem. V některých případech, rovné dno, lze použít i staré ocelové smaltované hrnce nebo i hrnce určené pro běžné elektrické varné desky. Vhodnost si lze i ověřit, v prvé řadě přiložením permantního magnetu (např. magnetické úchytky na lednici…). Protože moderní indukční desky mají integrovanou ochranu proti přetížení, lze na ně dát jakýkoliv hrnec a ověřit si, zda se hrnec ohřívá. Ale když nepůjde o hrnec vyvinutý pro indukční ohřev, může se vám v něm jídlo připalovat nebo nepůjde využít plný výkon desky.

V aktuálně platných podmínkách programu Nová zelená úsporám není zahrnuta možnost podpory výměny nekondenzačního kotle za kondenzační. Výměna nekondenzačního kotle za kondenzační by se velmi příznivě na úspoře plynu projevila, u vás může jít v průměru o cca 20 % i více. Bohužel těchto kotlů je v provozu velké množství a nyní není řešení, jak souhrnné náklady na dotace za celou ČR pokrýt. Neboť lze očekávat masivní zájem. S velkou pravděpodobností bude nutné komín znovu vyvložkovat, protože stávající hliníková vložka nevyhoví požadavkům na odolnost vůči kyselému kondenzátu ze spalin. Sání spalovacího vzduchu z interiéru budovy vyžaduje zajištění přívodu stejného množství čerstvého vzduchu do domu. Pak je samozřejmě možné, pokud neovlivňuje negativně vnitřní prostředí, nenasává se prach atp. Částečně může plnit i funkci provětrávání sklepa, ale to nebývá automaticky vhodné, neboť do chladného sklepa je pak přiváděn teplejší a vlhčí vzduch a sklep může vlhnout. Z pohledu energií je výhodnější volit společné vedení přisávání vzduchu a odvodu spalin, které se realizuje vložením té plastově vložky do stávajícího hliníkového potrubí. Neboť i v něm dochází k dalšímu, byť již jen mírnému dochlazení odcházejících spalin z kotle přes stěnu plastové vložky od nasávaného chladného vzduchu z venku. Navíc je toto řešení tzv. uzavřené, spaliny při něm nemohou proniknout do interiéru v budově.

Podmínkou přiznání dvojtarifní sazby na odběr elektřiny je právě to blokování, které vám vadí. Z pohledu nákladů na elektřinu je v současnosti téměř jedno, zda elektřinu odebíráte v nízkém nebo vysokém tarifu, ceny se liší velmi málo. Teoreticky by tedy šlo tuto podmínku nesplnit, ale vystavíte se riziku, že vám dvojtarifní sazba bude po vyúčtování odebrána. Z vyúčtování se zjistí přesun spotřeby z nízkého tarifu do vysokého a dodavatel elektřiny k vám může vyslat technika, který neplnění podmínek zjistí. Je otázkou, proč ten zátop elektrokotli tak dlouho trvá? Buď nemá pro urychlení zátopu dostatečný výkon, nebo je v něm regulace, která zvýšení výkonu na maximum brání. Nebo snad jsou malá otopná tělesa? V první řadě je třeba toto ověřit. Pokud řešení nejde nalézt, tak poměrně jednoduchým a investičně levným řešením by mohlo být pořízení doplňujícího elektrického přímotopného topidla alespoň do hlavní užívané místnosti, které by vám alespoň v této místnosti urychlilo opětovné vytopení místnosti na požadovaný tepelný komfort. Topidlo by se napojilo na běžnou zásuvku, kde není blokace, a v provozu by bylo jen kratší dobu. Tedy pokud by toto řešení umožní jistič

Chválíme za myšlenku obrátit se na odborníka pro návrh koncepčního řešení invstic a úspor. Doporučujeme obrátit se na energetického specialistu. Začít můžete konzultací skrze službu Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje konzultace u energetických specialistů zdarma. Více informací naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.

Spotřebu teplé vody je možné měřit tak, že osadíte na potrubí vedoucí od zdroje teplé vody vodoměr. Podružné vodoměry si můžete instalovat ve svém domě kamkoli uznáte za vhodné, otázkou bude smysluplnost takového měření. Nejlepší je měřit to, co přesně platíte, tedy spotřebu energie (elektroměr, plynoměr) a spotřebu pitné vody (hlavní vodoměr). Spotřebu můžete sledovat samoodečtem a zapisovat si každý měsíc/týden. Doporučujeme ji pak i porovnat se sousedy či obyvateli podobných domů a porovntejte i rozdílné podmínky svého bydlení (např. počet obyvatel). Díky tomu získáte přibližnou představu, zda je vaše spotřeba vody nadměrná či nikoli a můžete se zamyslet, jak své chování přizpůsobit. Doplníte-li tepelné čerpadlo fotovoltaikou nebo solárním ohřevem, ano, snížíte tím spotřebu elektřiny v domě. Na druhou stranu je kombinace těchto zařízení velmi nákladná a solární technologie - ať už fotovoltaika nebo fototermický systém - vám pomohou snížit spotřebu hlavně od jara do podzimu. Tedy hlavně při ohřevu vody a při chlazení. Naopak v zimě, kdy má tepelné čerpadlo největší spotřebu, z fotovoltaiky nebo ze solárních kolektorů získáte nejméně energie. Tato kombinace tak dává smysl hlavně z hlediska soběstačnosti a ekologie než z pohledu rychlé návratnosti.

Teplota vzduchu se obvykle nastavuje na cca 24 stupňů v koupelně, 21 stupňů v obývací místnosti, 18 stupňů v ložnici. Pokud jde o neužívané místnosti, lze nastavit tzv. nezámrznou teplotu, cca mezi 5 až 8 stupňů. Nezámrznou teplotu můžete aplikovat na celý dům po dobu dovolené, pouze počítejte s tím, že bude den, možná i dva až tři trvat, než se dostatečně prohřejí vychladlé stěny domu, vnitřní vybavení a v domě se opět nastaví předchozí tepelná rovnováha. Po tu dobu budete muset v domě udržovat vyšší teplotu vzduchu. Záleží na schopnostech vaší regulace a zdroje tepla, jak rychle se rovnováha dostaví. Dlouhodobé odstavení vytápění však není dobré. A i nevyužívanou budovu je nutné přiměřeně větrat!

Pokud snížíte teplotu vnitřního vzduchu, sníží se prostup tepla stěnami ven a tím budete šetřit. Souběžně s poklesem teploty vnitřního vzduchu se sníží i množství tepla obsaženého v konstrukci stěn, nábytku a dalším vybavení bytu. Takto chybějící teplo sice bude muset být pro dosažení tepelného komfortu opět nahrazeno, ale nejde o čistou ztrátu tepla. Počítejte však s tím, že se vám dost často ani za celou noc nepodaří snížit teplotu všude o 3 stupně, když je váš dům dobře zateplen. Z pohledu spotřeby energii se vám vyplatí bojler vypnout. Jenže pak budete muset, zřejmě 4 až 6 hodin čekat, než se opět ohřeje. Při snížené teplotě vody se vám v bojleru mohou rozmnožit nežádoucí mikroorganismy. Proto nedoporučuji snižovat teplotu pod 50 stupňů.

Pokud vám tepelný komfort vyhovuje, tak to správně je. Teplota vzduchu vašich 21,5 stupňů je v normě, neboť její potřebná výše závisí i na vlastnostech okolních stěn. Jedině, pokud byste chtěli šetřit, tak by bylo vhodné v některých požadovaně chladnějších místnostech teplotu snížit termostatickými ventily, pokud tak už nečiníte.

Protože není známý potřebný výkon kotle, tepelného čerpadla, nejsou známé vlastnosti otopné soustavy, nelze odpovědět ani přibližně. Určitým vodítkem by pro vás snad mohla být, ale opravdu velmi orientačně a jen při použití současných cen odpověď, že instalace tepelného čerpadla se vyplatí v horizontu možná 5, ale i více než 10 let. Tato doba nyní podléhá velkým změnám i v souvislosti s tím, jak ceny plynu i elektřiny různě rychle klesají pod cenový strop. Opět velmi orientačně, nový kondenzační kotel včetně instalace může stát 100 tisíc, tepelné čerpadlo 250 až 450 tisíc Kč. Rozhodně nelze doporučit instalaci tepelného čerpadla na místo plynového kotle bez odborníka se znalostmi záludností tepelných čerpadel.

Zřejmě došlo z záměně zkratky LNG za LPG. LPG, to je zkapalněný propan-butan a tyto plyny se do plynovodů nedodávají. LNG, to je ten nyní více dovážený zkapalněný zemní plyn. Naštěstí jeho výhřevnost je hodně podobná výhřevnosti zemního plynu používaného v ČR, takže zásadní změna není. Nicméně, distribuční síť zemního plynu je vybavena v uzlových bodem měřicími přístroji, které složení plynu a obsah energie v něm přesně měří a výsledný údaj se pak přenáší i do fakturace spotřeby zemního plynu. Proto je na faktuře údaj v jednotkách energie, tedy v kWh. Změny trysek v plynových spotřebičích nejsou nutné. Pokud by to bylo nutné, věřte, že by si to vynutilo celostátní technické opatření, neboť by to souviselo i s bezpečností provozu plynových zařízení.

Otázkou je, co vlastně máte na mysli slovem nastavení. Nastavení průtoků jednotlivými smyčkami podlahového vytápění, nastavení ekvitermní regulace, to vše vám měla provést instalační firma. Do toho laik vůbec nemá zasahovat, protože svými zásahy bez znalostí souvislostí si může své fungující podlahové vytápění zcela zneschopnit. Jediné, co by se mělo laicky jít měnit, je mírně upravovat teplotu v místnostech a to termostatickými ventily, pokud v soustavě jsou, nebo prostřednictví elektronické regulace. Ale i to je velice individuální, podle toho, jak byla soustava navržena a obecně se poradit nedá.

Vzhledem k poměrně technicky dobrému stávajícímu kotli (předpokládá se také jeho pravidelný servis a minimální výskyt poruch), by se případné úspory zemního plynu při přechodu na kotel kondenzační mohly pohybovat někde mezi 15 až 25 %. Takže si spočtěte, kolik Kč to u vás bude ročně dělat. Tuto částku vynásobte přibližně 10. Bude-li výsledná částka menší než cena nového kotle včetně nutného vyvložkování komína, pak se přechod na kondenzační kotel vyplatí. Pokud je stávající kotel v provozu jen 8 let a nebyl nadměrně poruchový, mohlo by být výhodné s jeho výměnou počkat do doby významnější poruchy nebo ještě další 2–3 roky. Co se týká výběru značky a typu kotle, vzhledem k potřebě minimalizovat náklady na instalaci, by bylo vhodné do vašeho výběru nového kotle zařadit i takový, který bude mít stejné připojovací rozměry jako kotel stávající.

Pokud hovoříte o čidle teploty okolního vnitřního vzduchu, nebo čidle teploty venkovního vzduchu pro činnost tzv. ekvitermní regulace, kterou by každý kondenzační kotel měl být vybaven, pak jde o nevhodné umístění. Poraďte se odborníkem, servisním technikem kotle, o které čidlo jde a také jak je výkon vašeho kotle vlastně regulován, zda vůbec využívá úsporný potenciál tohoto kotle.

Pokud hovoříte o čidle teploty okolního vnitřního vzduchu, nebo čidle teploty venkovního vzduchu pro činnost tzv. ekvitermní regulace, kterou by každý kondenzační kotel měl být vybaven, pak jde o nevhodné umístění. Poraďte se odborníkem, servisním technikem kotle, o které čidlo jde a také jak je výkon vašeho kotle vlastně regulován, zda vůbec využívá úsporný potenciál tohoto kotle.

Vzhledem ke stáří objektu lze předpokládat i zvýšenou vlhkost stavebních konstrukcí, pokud nejde o dřevostavbu. Na ochranu teplovodní otopné soustavy proti zamrznutí stačí těch cca 5 stupňů. Případně lze řešit nemrznoucí směsí. Něco jiného je ochrana stavební konstrukce. Vlhké stavební konstrukce mohou promrznout, pak se budou v čase rozpadat. Jak vidíte, nelze obecně jednoznačně říci, která teplota bude dostatečná. Příznivý vliv může mít zajištění větrání, které bude nadměrně vlhký vzduch z budovy odvádět. Pokud je v objektu i vnitřní vodovod, záleží na tom, zda potrubí neprochází venkovní zdí, nevytápěným prostorem.

Pokusíme se o základní edukaci, nicméně doporučujeme se vzdělávat například na portále TZB-info.cz. Míníte zřejmě řízené větrání interiéru se zpětným ziskem tepla. Dnes je považováno za nejlepší způsob jak větrat a udržet zdravé prostředí v interéru a nevyvětrat peněženku. Řízené větrání s rekuperací tepla funguje tak, že odváděný vzduch předá teplo vzduchu přiváděnému a to aniž by se smíchaly (přes výměník). Samotná rekuperační jednotka je v podstatě jednoduché zařízení - laicky řečeno zateplená krabice s velkým výměníkem, dvěma ventilátory s filtry a řídící jednotkou. U většiny typů jednotek je nutné pamatovat mimo přívodu elektřiny i na odvod kondenzátu z výměníku do kanalizace. Díky rekuperační jednotce se do místnosti vzduchovody dostává vzduch čerstvý, avšak o vyšší teplotě než je vzduch venku a tak není potřeba tolik vzduch ohřívat, jako když větráte okny. Nastavení intenzity řízeného větrání je otázkou správného návrhu a seřízení soustavy. Při správném nastavení je interiér dostatečně větrán (s ohledem na počet osob i velikost interiéru) ale není větrán příliš, abychom neplatili zbytečně za vytápění. Při správném nastavení nedochází k průvanům a nekomfortu z důvodu chladnému proudění. Tou zásadní výhodou je ale udržení hygienicky vhodného prostředí, jako indikativní plyn se užívá oxid uhličitý na který se odkazují příslušné normy (jeho měření ve vzduchu je totiž poměrně jednoduché a má dostatečnou vypovídací hodnotu o celkové kvalitě vzduchu). Větrací systémy udržují optímální hodnotu CO2 na 1000 ppm (max 1500 ppm) a tím zajišťují, že dýcháte zdravý vzduch. Malá odbočka ohledně hygieny prostředí: S vydýchaným vzduchem o vyšších než doporučených koncentracích CO2 se pojí zdravotní obtíže, únava, bolesti hlavy, a také zvýšené koncentrace nebezpečných těkavých látek v interiéru. Bohužel v bytech s těsnými okny není problém dosahovat hodnot dvoj i troj násobných oproti hygienickým doporučením, což je při dlouhodobém působení i ohrožující zdraví. Přes den lze větrat okny při dobré disciplíně i pravidelně ale v noci nebo v zimě není běžný obyvatel schopen otevírat okna dostatečně. Telegraficky: výhody jsou: automatická a stálá kvalita vnitřního vzduchu bez nutnosti zásahu obyvatel, větrání bez chladného průvanu, úspora tepla a financí za vytápění, omezení hlučnosti oproti větrání okny, omezení prašnosti v interiéru, pro alergiky v pylových sezónách je možné osadit na větrání pylové filtry a zlepšit pobytové podmínky. Nevýhody: pořizovací náklady, nutnost prostoru pro technologie (někdy lze řešit decenrálními jednotkami bez vzduchotechnického potrubí), správa technologie (výměna filtrů), spotřeba elektřiny. K druhé části otázky: Ohřev vzduchu u centrálního řízeného větrání je možné chápat jako předehřev - tedy ohřev vzduchu před vstupem do rekuperační jednotky (používá se většinou jako protimrazová ochrana rekuperačního výměníku) nebo dohřev vzduchu (používá se na ohřátí vzduchu za jednotkou, tedy před vstupem do místností, aby měl vzduch již požadovanou teplotu.

Je pravdou, že při zateplení kamenného domu se musí velmi obezřetně řešit problém pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu z bytu ven a nebo zase zvenku dovnitř. Neodborný postup zateplení může vést až k poškození omítek, domu. Zateplení těchto typů konstrukcí je závislé od míry vlhkosti, konkrétní konstrukce. Z toho pak vychází doporučení konkrétního typu tepelné izolace. V prvním kroku doporučujeme obrátit se na poradenská centra zdarma, zřizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, mají poradenská centra po celé republice, dokáží zkonzultovat přesně váš případ. Konzultační střediska a kontakty naleznete zde.
Noční útlum se vyplatí vždy, pokud není zdrojem tepla tepelné čerpadlo, se kterým je třeba vytápět co nejrovnoměrněji. Ovšem nejde o závratně velké úspory, zejména v dobře zatepleném domě. Za celý rok jen nižší jednotky procent. Je dost pravděpodobné, že během nočního útlumu ani vnitřní teplota v domě neklesne o 3 stupně, jak uvažujete, ale jen méně. Tepelná ztráta bojleru závisí především na teplotě vody v něm a tepelné izolaci bojleru. Na bojler s objemem 160 litrů lze uvažovat orientačně s únikem tepla do okolí 1,4 kWh denně při teplotě vody 60 °C. Pokud vypnete ohřev v pátek a zapnete ho v neděli, tak vzhledem k postupně klesající teplotě vody v bojleru může být úspora někde mezi 2 až 3 kWh. Z tohoto pohledu nějaká úspora bude. Na druhou stranu s poklesem teploty vody pod 45 °C roste riziko množení bakterií legionel. Proto se jako zdravotně bezpečnější řešení oproti vypnutí bojleru jeví jen snížení teploty vody v bojleru na 50 °C. Únik tepla z bojleru v otopné sezóně, pokud je bojler ve vytápěné místnosti, však není čistá ztráta.
Samozřejmě, že riziko výskytu legionel vzroste. Legionely se ve vodě množí ve významnější míře již od teploty cca 20 °C do teploty až cca 43 °C. Maximální specifická rychlost množení nastává okolo teplot 36 až cca 42 °C, výše rychle klesá. To, že se legionely přestanou množit však neznamená, že ve vodě nejsou. Lze počítat s tím, že je zabije teplota okolo 50 °C, které jsou vystaveny cca 3 hodiny. Běžně proto stačí v zásobníku teplé vody udržovat teplotu okolo 55 °C, při které legionely umírají po cca 2 hodinách. Je však nutné, aby byl na této teplotě udržován celý zásobník, včetně jeho spodní části. A nestačí teplotně dezinfikovat jen zásobník, ale všechna potrubí, výtokové směšovací baterie a jejich perlátory, sprchové hadice a hlavice. A pokud stoupne teplota studené pitné vody nad cca 20 °C, i tato voda může být zdrojem legionel.
Jednodušší je sledovat spořebu celé domácnosti, protože to je to, co vás bude nejvíce zajímat a to co zaplatíte. Jednoduše pravidelným samoodečtem elektroměru a porovnávat spotřebu a případně přizpůsobovat své chování (například při vaření využívat pokličky, v rychlovarné konvici ohřívat jen potřebné množství vody atp). Jak správně píšete je vhodné modernizovat největší spotřebiče energie, pokud odhlédneme od vytápění je největším spotřebičem běžně lednička a bojler (ohřev vody). Velmi orientačně, výměnou staré kombinované ledničky za moderní můžete ročně ušetřit až 200 kWh elektřiny ročně, pokud byla původní lednice hodně stará, ušetříte i více. Měření spotřeby teplé vody lze pouze pokud máte samostatně osazený vodoměr na teplou vodu. V bytě bytového domu s centrálním ohřevem teplé vody je spotřeba měřena samostatným vodoměrem dle vyhlášek. Pokud byste potřebovali z nějakého důvodu měřit spotřebu elektrické energie jednotlivých spotřebičů, lze to udělat přes wattmetr, který osadíte jednoduše na zásuvku. Jeho cena je v řádech několika stovek korun a je běžně dostupný v obchodech s elektronikou. Jen je nutné brát v potaz, že sám měřič má taktéž svoji spotřebu.
Je pravdou, že při zateplení kamenného domu se musí velmi obezřetně řešit problém pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu z bytu ven a nebo zase zvenku dovnitř. Neodborný postup zateplení může vést až k poškození omítek, domu. Zateplení těchto typů konstrukcí je závislé od míry vlhkosti, konkrétní konstrukce. Z toho pak vychází doporučení konkrétního typu tepelné izolace. V prvním kroku doporučujeme obrátit se na poradenská centra zdarma, zřizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, mají poradenská centra po celé republice, dokáží zkonzultovat přesně váš případ. Konzultační střediska a kontakty naleznete zde.
Pokud nepřetápíte v místnostech, tak bohužel nemáte velký prostor pro úspory tepla. Teplo se u vás ztrácí jen z potrubí, pokud potrubí prochází záměrně nevytápěným prostorem. Tam by se vyplatilo zlepšit tepelnou izolaci potrubí. Snížit teplotu na kotli je další možnost, jak snížit únik tepla z potrubí. Je třeba vypozorovat, zda je například 65 °C nastavených na kotli zbytečně moc a mírně teplotu snížit. Pokud bude venku velká zima a zima bude i doma, pak tuto teplotu jen mírně zvýšit. Automaticky toto řeší tzv. ekvitermní regulace. Na trhu jsou v cenách cca 3 až 5 tisíc korun, ale musí se připočíst cena za instalaci a nastavení spolupráce s elektrokotlem.
Podle doporučení z hygienických a topenářských norem je pro obývací místnosti doporučena výpočtová teplota 20 °C. Tato teplota se skládá z teploty vzduchu a z působení okolní ploch, především stěn, oken atp. Okolí je při vytápění obvykle chladnější, proto výpočtový stav může nastat při teplotě vzduchu 21 °C, ve starších nezaizolovaných domech i 22 až 23 °C. K tomu přistupuje fakt, že statisticky vzato ženy požadují teplotu o cca 1 °C výše než muži, aby se ve stejné místnosti cítily stejně komfortně. Vědci potvrdili, že prakticky nikdy nelze uspokojit všechny přítomné, a tak normy počítají s minimálně 4 % nespokojených, ale i více, podle přípustného diskomfortu. Požadovanou teplotu může ovlivnit i proudící vzduch, například z větrací jednotky. V ložnici se volí teplota nižší, obvykle okolo 18 °C. Dosažení takto snížené teploty závisí na tom, kolik tepla při vytápění do ložnice proniká ze sousedních místností. V bytových domech 18 °C někdy ani není možné. Pokud je možné snížit teplotu více, lze za rozumnou hranici považovat cca 16 °C, protože při nižší teplotě je již velké riziko zcela nežádoucího srážení vlhkosti (vodních par) ze vzduchu na stěnách. Přesně to závisí i na způsobu větrání.
Lze předpokládat, že z uvedených 8 kWh bude asi 0,9 kWh připadat na ztrátu tepla přes plášť bojleru a připojovací potrubí, viz například www.topenivodaplyn.cz/bojler-drazice-okce-100 a k tomu je nutné připočítat ztráty tepla, když teplá voda v potrubí po uzavření průtoku vychladne a nebo když se například nechá ještě ne plně teplá voda odtékat před sprchováním. Toto je těžké přesně určit. Ztráta tepla z bojleru závisí i na teplotě vzduchu v místnosti s bojlerem, pak jsou tam délky potrubí, jejich tepelná izolace, četnost malých odběrů během dne atd., orientačně počítejme jen s velmi příznivou ztrátou 1 kWh. Pak na spotřebovanou teplou vodu připadá 7 kWh a s touto energií se připraví 130 litrů vody teplé 55 C z vody s teplotou 10 C. Z pohledu norem se počítá s potřebou 50 litrů teplé vody na osobu a den. Z tohoto pohledu by se dalo předpokládat že jde o domácnost se 2 až 3 osobami. Pokud by ztráty tepla byly 2 kWh za den, pak by šlo o spotřebu vody cca 113 litrů. Simulativní výpočet lze provádět např. s pomůckou.
Nikoli. Časy spínání nízkého tarifu jsou ovládané tzv. HDO (hromadným dálkovým ovládáním) instalovaným ve vaší elektroměrové skříni a ovládány specifickým elektroimpulzem v distribuční síti. Aktuální časy spínání nízkého režimu naleznete zde.
Zavedení zastropovaných cen elektřiny nemá žádný vliv na funkci HDO. O funkci HDO se nemusíte starat, jeho činnost si řídí distributor elektřiny ve vašem regionu. Správnou instalaci HDO a bojleru, případně elektrického vytápění nebo i tepelného čerpadla, vám potvrdil revizní technik elektro a teprve na základě jeho kladné zprávy vám distributor mohl přiznat dvojtarifovou sazbu na odběr elektřiny. V jakém stavu HDO právě je, je obvykle možné poznat pomocí signálního světla na přijímači HDO, který se umísťuje v těsné blízkosti elektroměru. Jak je konkrétně stav signalizován, se informujte na informačním středisku distributora, kde by vám měli umět poradit. Některé bojlery nebo elektrické zdroje tepla mohou být vybaveny i vlastním přijímačem HDO, a signalizace proto může být různá. Přestože mají distributoři možnost časy aktivace HDO v některých případech měnit, obvykle jsou poměrně stálé a lze je zjistit na webových stránkách distributora elektřiny. K vyhledání lze použít například slova: „časy spínání nízkého tarifu“ do vyhledávače.
Asi vás na tomto místě zklameme, ale jednoduchá odpověď na vaše dotazy neexistuje. Tato problematika je poměrně složitá a její řešení vyžaduje hlubší znalosti v rozsahu nemála přednášek na technické vysoké škole. Pokud problémy nechcete řešit individuálně ve spolupráci s odborníky, je nutné studium, například s využitím informací na odborném portále TZB-info.

Přejít k nám je jednoduché
Zavoláme vám a vše vyřešíme

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more

ReakTour bude na KVIFF

Chystáte se na 58. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a chtěli byste navštívit nejstřeženější místa v zemi? Pak pro vás máme skvělou zprávu! ReakTour, první prohlídku jaderných elektráren na světě, můžete vyzkoušet po celou dobu festivalu. Najdete nás na Divadelním náměstí v Městské spořitelně.

28. 6. – 6. 7. vždy od 10 do 22 hodin.

Navigovat

Kam se podíváte?

Temelín Dukovany Dlouhé stráně