Ocitli jste se v náročné finanční situaci?

Jak nejlépe postupovat, pokud máte potíže s platbou zvýšených záloh nebo se zaplacením vysokého nedoplatku?

Poradíme Vám, jak řešit potíže s platbou zvýšených záloh nebo zaplacením vysokého nedoplatku při ročním vyúčtování.

Současné ceny energií komplikují finanční situaci velkému počtu zákazníků. Pro mnohé je situace tak těžká, že žijí v obavě, zda na zaplacení energií nebo jiných závazků vystačí finance. Připravili jsme pro vás několik informací, které můžete využít, pokud se situace dotýká i vás.

Předejděte vysokému nedoplatku správným nastavením záloh

V současné době ceny energií naprosto rekordně rostou, a to může způsobit nečekaně vysoký nedoplatek. Uvědomujeme si, že takový výsledek vyúčtování může významně zatížit rodinný rozpočet, a proto bychom Vám rádi doporučili zvýšení záloh ještě v průběhu zúčtovacího období.

Nečekejte prosím až na vyúčtování. Čím dříve si zálohy změníte, tím spíše předejdete vyššímu nedoplatku. Doporučenou zálohu na základě své aktuální spotřeby zjistíte zadáním samoodečtu v MŮJ ČEZ, kde stačí zadat stav elektroměru nebo plynoměru. Zálohu si v MŮJ ČEZ můžete rovnou změnit.

Máte problém se zaplacením plateb za energie?

V takovém případě neváhejte využít nabídku finanční pomoci Úřadu práce ČR. O finanční pomoc můžete zažádat online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí anebo osobně na kterémkoli úřadu práce.

Detailní informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Víte, že na platby za energie lze využít příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení? Více o těchto dávkách najdete na následujících stránkách úřadu práce:

Nebo se také můžete zastavit na kterémkoli úřadu práce, kde vám poradí s vaší konkrétní situací. Seznam poboček najdete zde.

Pro jednání s úřady si připravte veškeré doklady o nákladech souvisejících s bydlením (např. nájem z evidenčního listu, nebo zálohy a vyúčtování od dodavatelů vody a kanalizačních služeb /vodné, stočné/, svozu odpadu) vč. následujících dokladů za elektřinu a plyn: doklady o úhradách záloh a vyúčtování (výpis z vašeho bankovního účtu, ústřižek z poštovní poukázky, potvrzení úhrady SIPO a další) a poslední vyúčtování energií včetně aktuálního plánu záloh. Nezapomeňte si připravit i doklady o příjmech. To vše za poslední uzavřené čtvrtletí.

Podívejte se na příklady příspěvku na bydlení:

Senior žijící ve vlastním bytě v Hradci Králové

Měsíční příspěvek: 1 423 Kč

Důchod: 16 030 Kč

Měsíční výdaje na bydlení: 6 290 Kč

Měsíční výdaje na bydlení:

Záloha na plyn: 140 Kč
Záloha na elektřinu: 1 030 Kč
Další poplatky v rámci bytu: 2 880 Kč
Srovnatelné náklady na bydlení: 2 240 Kč
CELKEM: 6 290 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (6 290 Kč) jsou vyšší než normativní náklady (6 232 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě normativních nákladů.

6 232 Kč – (16 030 Kč x 0,3) = 6 232 Kč – 4 809 Kč = 1 423 Kč

Co jsou normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.


Seniorka žijící ve vlastním bytě v Praze

Měsíční příspěvek: 622 Kč

Důchod: 16 030 Kč

Měsíční výdaje na bydlení: 6 290 Kč

Složení měsíčních výdajů na bydlení:

Záloha na plyn: 140 Kč
Záloha na elektřinu: 1 030 Kč
Služby spojení s bydlením: 2 880 Kč
Srovnatelné náklady na bydlení: 2 240 Kč
CELKEM: 6 290 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (6 290 Kč) jsou vyšší než normativní náklady (6 232 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě normativních nákladů.

6 232 Kč – (16 030 Kč x 0,35) = 6 232 Kč – 5 610 Kč = 622 Kč

Co jsou normativní náklady?:

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.


Rodina (matka, otec a dvouletý syn) žijící ve nájemním bytě v Hradci Králové

Měsíční příspěvek: 4 640 Kč

Měsíční příjmy: 26 200

Měsíční výdaje na bydlení: 12 500 Kč

Měsíční příjmy:

Otec – mzda: 16 200 Kč
Matka – rodičovský příspěvek: 10 000 Kč

Složení měsíčních výdajů na bydlení:

Nájem: 11 500 Kč
Záloha na teplo: 700 Kč
Záloha na elektřinu: 300 Kč
CELKEM: 12 500 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (12 500 Kč) jsou nižší než normativní náklady (14 399 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě skutečných nákladů.

12 500 Kč – (26 200 Kč x 0,3) = 12 500 Kč – 7 860 Kč = 4 640 Kč

Co jsou normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.


Matka samoživitelka s tříletou dcerou žijící ve vlastním bytě v malé obci

Měsíční příspěvek: 2 728 Kč

Měsíční příjmy: 19 013 Kč

Měsíční výdaje na bydlení: 8 985 Kč

Měsíční příjmy:

Mzda: 16 513 Kč
Výživné na dceru: 2 500 Kč

Měsíční výdaje na bydlení:

Záloha na plyn: 3 420 Kč
Záloha na elektřinu: 2 500 Kč
Srovnatelné náklady na bydlení: 3 065 Kč
CELKEM: 8 985 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (8 985 Kč) jsou vyšší než normativní náklady (8 432 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě normativních nákladů.

8 432 Kč – (19 013 Kč x 0,3) = 8 432 Kč – 5 704 Kč = 2 728 Kč

Co jsou normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.


Jednotlivec s invalidním důchodem I. stupně žijící ve nájemním bytě v malé obci

Měsíční příspěvek: 3 183 Kč

Měsíční příjmy: 7 448 Kč

Měsíční výdaje na bydlení:5 417 Kč

Měsíční příjmy:

Invalidní důchod: 7 448 Kč

Složení měsíčních výdajů na bydlení:

Nájem: 3 556 Kč
Záloha na plyn: 1 071 Kč
Záloha na elektřinu: 520 Kč
Služby spojené s bydlením: 270 Kč
CELKEM: 5 417 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (5 417 Kč) jsou nižší než normativní náklady (5 626 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě skutečných nákladů.

5 417 Kč – (7 447 Kč x 0,3) = 5 417 Kč – 2 234 Kč = 3 183 Kč

Co jsou normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.


Rodina (matka, otec a dvě děti – do 6 let a 6-15 let) žijící ve vlastním domě v Praze

Měsíční příspěvek: 3 502 Kč

Měsíční příjmy: 30 948

Měsíční výdaje na bydlení: 14 334 Kč

Měsíční příjmy:

Otec – mzda: 20 948 Kč
Matka – rodičovský příspěvek: 10 000 Kč

Složení měsíčních výdajů na bydlení:

Záloha na elektřinu: 6 000 Kč
Služby spojené s bydlením: 2 000 Kč
Pevná paliva: 1 500 Kč
Srovnatelné náklady na bydlení: 4 834 Kč
CELKEM: 14 334 Kč

Výpočet příspěvku:

Skutečné náklady na bydlení (14 334 Kč) jsou nižší než normativní náklady (14 368 Kč), proto se příspěvek vypočítá na základě skutečných nákladů.

14 334 Kč – (30 948 Kč x 0,35) = 14 334 Kč – 10 832 Kč = 3 502 Kč

Co jsou normativní náklady?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Přišel vám příliš vysoký nedoplatek ve vyúčtování? Rozložte si jeho platbu do několika měsíců

Nabízíme vám možnost postupného splácení nedoplatku ve vyúčtování. Nedoplatek si můžete rozložit do menších částek a uhradit ho postupně až během deseti měsíců. Zároveň si můžete nastavit datum splatnosti, kdy chcete jednotlivé splátky hradit. Stačí se přihlásit do MŮJ ČEZ, přejít na detail vyúčtování, kde máte možnost rozložit nedoplatek do splátek.

Vaší situaci rozumíme a rádi bychom vám doporučili, jak ji dále řešit

Každý problém se nejlépe řeší s někým, kdo mu rozumí a může vám z něj pomoci najít cestu ven. Pokud se nacházíte v tíživé situaci, můžete se obrátit na specializovanou Poradnu při finanční tísni, která ji pomáhá i našim zákazníkům řešit.

Poradna je tu proto, aby vám poradila s hospodařením v rámci rodinného rozpočtu. Pomůže vám najít způsob, jak uspořit či jak získat další zdroj příjmů. Zkonzultuje s vámi možnosti řešení závazků ve vztahu k naší společnosti či státu nebo dalším organizacím.

Všechny služby poradny jsou zdarma.

Bezplatná linka poradny: 800 722 722

E-mail poradny: poradna@financnitisen.cz

Stránky poradny s dalšími informacemi najdete na www.financnitisen.cz.


Přejít k nám je jednoduché
Zavoláme vám a vše vyřešíme

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more